Üyelik

ÜYELİK BAŞVURUSU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

 1. Nüfus cüzdan sureti (1 adet)(muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğü’nden alınabilir.)
 2. İkametgâh belgesi (1 adet, muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü’nden alınabilir)
 3. Diplomanın önlü-arkalı fotokopisi (1 adet)(Noter onaylı, ya da fakülteden aslı gibidir onaylı veya diplomanın orijinali Odaya getirildiğinde Oda onaylı olabilir) (Yeni mezunlardan ise 1 adet Geçici Mezuniyet Belgesi’nin noter onaylı fotokopisi veya fakülteden aslı gibidir onaylı)
 4. Akademik kariyeri (Dr., Yrd.Doç.Dr., Doç, Prof.) varsa, belgesinin 1 adet fotokopisi.
 5. Uzmanlık Belgesi varsa 1 adet önlü-arkalı fotokopisi,
 6. Vesikalık fotoğraf (5 adet)
 7. Başka bir odadan geliyorsa ilişik kesme belgesi
 8. Üye kayıt formu Odada doldurulacak (dişhekiminin kendi el yazısıyla doldurması gerekiyor)
 9. Kayıt ücreti ve Oda üyelik aidatı
 10. Mesleğini icra eden dişhekimlerinden;
  1. Kişisel vergi mükellefi ise vergi levhası fotokopisi,
  2. Kira kontratı veya tapu fotokopisi,
  3. 1/100 ölçekli kroki,
  4. Muayenehane aletlerinin fatura fotokopisi,
  5. Kurumlar vergisi mükellefi ise ortaklarının ve varsa şubelerinin yazılı olduğu ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
  6. Mesul müdür ise mesul müdür olduğuna dair noterde yapılan mesul müdür sözleşmesi, sigortalı çalışıyorsa sigorta giriş bildirgesi)

Üyelik Başvuru Formu