Dişhekimliği Fakülteleri

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Eğitim ve akademik bilgiler, programlar, etkinlikler.
http://www.dentistry.ankara.edu.tr/

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Fakülte yönetimi, akademik birimler, öğrenci işleri ve bilgi edinme sayfaları.
http://www.atauni.edu.tr/#birim=dis-hekimligi-fakultesi

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Dekanlık, ana bilim dalları, lisansüstü programları.
http://dis.baskent.edu.tr/

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

http://dis.bezmialem.edu.tr/

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

http://www.cumhuriyet.edu.tr/bolum.php?bolumkodu=360100105&fakultekodu=36&birimtipi=3&Dil=TR

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

http://dentistry.cukurova.edu.tr/

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

http://www.dicle.edu.tr/bolum/Dis/

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Resmi sitede fakülte, akademik kadro ve öğrenci sayfaları yer alıyor.
http://dent.ege.edu.tr/

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Yönetim, akademik ve öğrenci işleri birimleri.
http://dent.erciyes.edu.tr/

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Tanıtım, tarihçe, bölümler, idari bilgiler yer alıyor.
http://www.dent.gazi.edu.tr/

Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

http://www1.gantep.edu.tr/~dishekimligi/

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Yönetim, akedemik kadro, bilgiler, fotoğraflar ve duyurular yer alıyor.
http://www.dis.hacettepe.edu.tr/

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

http://iys.inonu.edu.tr/index.php?web=dent&dil=tr

 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

1908'de Darülfünunu Osmani Tıp Fakültesi Eczacı ve Dişçi ve Kabile Hastabakıcı Mektepleri olarak kurulan fakülte.
http://www.istanbul.edu.tr/dishekimligi/

İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

http://www.medipol.edu.tr/Sayfa/46/Akademik/Dis-Hekimligi-Fakultesi.aspx/

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

http://dis.ikc.edu.tr/

Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi

Tarihçe, yönetim, anabilim dalları ve öğrenci işleri sayfaları.
http://dents.ktu.edu.tr/

Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Bölümler hakkında bilgilerin yanı sıra, diş sağlığı önerileri yer alıyor.
http://dis.kku.edu.tr/

Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

http://dishek.kocaeli.edu.tr/

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Akademik, öğrenci, ders programı, staj programı ve kütüphane sayfaları.
http://dental.marmara.edu.tr/

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Bilgiler, çalışanlar, programlar.
http://dis.omu.edu.tr/

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Akademik bilgiler, ders programları, bölümlerin yanı sıra hastalar için faydalı bilgiler yer alıyor.
http://www.dent.selcuk.edu.tr/

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Genel bilgiler, akademik bilgiler ve bölümler.
http://dishek.sdu.edu.tr/

Şifa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

http://dis.sifa.edu.tr/

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

http://www.neu.edu.tr/node/102

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Ana bilim dalları, akademik kadro, yönetim kurulu.
http://www.7tepedis.com/index.aspx

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

http://www.yyu.edu.tr/birimler.aspx?fakulte=61&birimtr=Di%FE%20Hekimli%F0i%20Fak%FCltesi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

http://web.karaelmas.edu.tr/dis/