Aidatlar

GENELGE

Sayı : 001-1. 2968 Tarih: 16.11.2017

Konu : 2018 Yılı Üye Aidatları

Türk Dişhekimleri Birliği 16.Olağan Genel Kurulunda 2018 üye aidatlarının Maliye Bakanlığınca açıklanan 2017 yılı yeniden değerleme oranına göre artırılarak belirlenmesi; ayrıca aidatların küsuratlarından arındırılması amacıyla, en yakın 0 ya da 5 TL tam sayıyla yuvarlanması kararlaştırılmıştır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre; 2018 yılında uygulanacak üye aidatlarının miktarı, ödeme şekli ve tarihleri aşağıdadır. 

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden; 415,00 TL,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden; 205,00 TL,

3. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 205,00 TL. aidat alınacaktır.

4. Kayıt Ücreti ise; 205,00 TL olacaktır.

Genel Kurul kararlarının  17.maddesine göre de; üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmesi  ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. GEÇ ÖDENMESİ HALİNDE, TDB GENEL KURUL KARARI GEREĞİ YASAL FAİZ UYGULAMA ZORUNLULUĞU VARDIR. KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANMAKTA OLAN YASAL FAİZ AYLIK %1,40’DIR


ÖDEME ŞEKİLLERİ

HESAP BİLGİLERİMİZ

İŞ BANKASI 3500 ŞUBE KODU   1058815 HESAP NUMARASI   IBAN: TR20000 6400000 13500 1058815

POSTA ÇEKİ HESAP NO : 702901