Oda Haberleri

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK YÜRÜ

0 Yorumlar
1156
01 Aðu 2023

ürk Dişhekimleri Birliği 19. Olağan Genel Kurulu’nda “Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde” değişiklik yapılmasına karar verilmişti. Bu karar doğrultusunda “Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 1 Ağustos 2023 tarih ve 32266 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik değişikliğiyle;

  • Sağlık kuruluşunun açılışında verilebilecek ilanlar bir ay içinde üç kez yerine bir hafta ile sınırlandı. Üç kez ifadesinin yarattığı belirsizlik ve buna bağlı olarak uygulama sorunları gözetilerek, ilk bir ay içinde bir hafta süreyle tanıtım yapılmasına izin verildi. Kuşku yok ki bu tanıtım, mevzuata uygun olarak yapılacak yayınlarla mümkündür; yoksa açılışı izleyen bir hafta içinde reklam serbestliği söz konusu değildir.
  • Para cezası yaptırımını gerektiren fiillerin sayıldığı 8. Maddeye eklenen bir bent ile yetkili makamdan alınmış çalışma belgesi olmaksızın çalışanlara ve bu kişileri çalıştıranlara da para cezası verileceği belirtilmiştir. Bu değişiklikle, ruhsatsız sağlık kuruluşlarında sağlık hizmet verilmesinin yanı sıra özel sağlık kuruluşunda çalışma hakkı olmayan kişilerin bu sağlık kuruluşlarında çalışmalarının da özel olarak yaptırıma bağlanması amaçlanmıştır.
  • Meslekten geçici olarak alıkoyma yaptırımını gerektiren fiillerin sayıldığı  9. Maddeye bir fıkra eklenerek Meslektaşlara, diğer sağlık meslek mensuplarına, dişhekimliği lisans, lisansüstü veya uzmanlık eğitimi alanlara yahut hasta ve hasta yakınlarına fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak fiilinin, söz konusu fiilin ağırlığına uygun olarak, meslekten geçici alıkoyma yaptırımı ile cezalandırılabilmesi mümkün hale gelmiştir.
  • Yazışmaların iadeli taahhütlü mektupla ve tebligatların Tebligat Kanununa göre yapılması kaldırılmıştır. Bunun yerine, bütün yazışmalar kabulünden teslimine kadar kayda tabi tutulan gönderi usullerinden herhangi biriyle fiziki veya elektronik ortamda yapılması usulüne geçilmiştir. Böylece, teslim, bilgilendirme ve belgelendirme fonksiyonları bulunan iletişim araçlarının yazışmalarda kullanılabilmesine; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), kargo, elden teslim ve benzeri yollarla yazışmaların güvenli, hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleşmesine olanak sağlanmıştır.

Türk Dişhekimleri Birliği

0.0
Son Düzenleme: 09 Austos, 2023
İlgili Haberler: TORBA YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ! YAPILANDIRMADA BAŞVURU VE İLK TAKSİTİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI 19 MAYIS ATATÜRK`Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN! DÜNYA DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ (FDI) KONGRESİ İKİNCİ KEZ İSTANBUL'DA YAPILACAK AİDAT BORCU YAPILANDIRMASI İÇİN SON GÜN 31 AĞUSTOS 2021 MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE 'BORÇ YAPILANDIRMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR' YAYINLANDI DİŞHEKİMLERİ İŞSİZ VE UCUZ İŞGÜCÜ FİLYASYONDA GÖREVLİ DİŞHEKİMLERİNİN YETKİ SINIRI NEDİR? FİLYASYONDA GÖREVLENDİRİLEN DİŞHEKİMLERİNE İLAVE ÖDEME VERİLMESİ DİŞHEKİMLERİ ÇÖZÜM BEKLİYOR 'Covid-19 Pandemisinde Dişhekimlerinin Yaşadığı Sorunlar'

Henüz yorum yok...

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.