Oda Haberleri

TDB 19. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

0 Yorumlar
18
01 Kas 2022

Türk Dişhekimleri Birliği 19.Olağan Genel Kurulu, 28-29-30 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurula; AKP Burdur Milletvekili Dişhekimi Bayram Özçelik, Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Taner, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Saymanı Cumali Ülger, Türk Hemşireler Derneği Genel Saymanı Doç.Dr. Gülten Koç, TDB Geçmiş Dönem Genel Başkanları Eser Cilasun, Prof.Dr.Onur Şengün, Prof.Dr.Murat Akkaya, Prof.Dr.Taner Yücel, Dr.Ali Rıza İlker Cebeci ve Prof.Dr.Atilla S.Ataç, TDB Geçmiş Dönem Genel Sekreterleri Hüsnü Çuhadar, Süha Alpay, Ali Gürlek, Neslihan Sevim ve Dr.Gülay Özdoğan katıldılar.

Ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve  TDB Geçmiş Dönem Genel Başkanı Celal Korkut Yıldırım gönderdikleri mesajlarla Genel Kurula başarı dileklerini ilettiler. CHP İstanbul Milletvekili Dişhekimi Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Hemşireler Derneği de Genel Kurula çelenk gönderdiler.                                                 

Genel Kurul açılışı Atatürk ve silah arkadaşları ile hayatını kaybetmiş meslektaşlarımız adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Daha sonra verilen bir önerge ile Genel Kurulu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Dr. Levent Özses, Başkanvekilliğine Dr.Gassan Yücel, üyeliklere ise Canan Akay ve Ümit Güneysu getirildiler.

Divan Başkanı Dr.Levent Özses’in teşekkür konuşmasının ardından gündeme geçildi ve ilk olarak TDB Genel Başkanı A.Tarık İşmen konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi. Konuşmasında 18.Dönemde yapılan çalışmalara ve gelecek dönem hedeflerine değinen İşmen; “Cumhuriyetin 100. yılında, yeni bir çağı düşlemiş Mustafa Kemal Atatürk gibi biz de; tüm Odalarıyla, tüm meslektaşlarıyla yarının Türk Dişhekimleri Birliği’ni ve Türkiye’sini hayal ediyoruz. Daha güçlü bir TDB, daha demokratik bir Türkiye için sizleri de bu mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz. Daha yapılacak işimiz, söylenecek sözümüz var…” diyerek sözlerini tamamladı.

A.Tarık İşmen’in konuşması için tıklayınız…

Ardından konukların konuşmalarına geçildi. TÜRMOB Genel Saymanı Cumali Ülger, Türk Hemşireler Derneği Genel Saymanı Doç.Dr. Gülten Koç ve AKP Burdur Milletvekili Dişhekimi Bayram Özçelik birer konuşma yaptılar.

Konuşmalardan sonra 2007 yılından itibaren TDB’nin bilgisayar yazılımları ve bilgisayar altyapısına verdiği kesintisiz emek, danışmanlık ve yazılıma yönelik destek ve iş birliğine teşekkürlerimizin ifadesi olarak NBT Teknoloji Danışmanlık Ltd.Şti. sahibi   Yılmaz KİRLİKAYA'ya TDB Genel Başkanı A.Tarık İşmen tarafından bir plaket takdim edildi.   

Hemen ardından Genel Kurullarımızda geleneksel olarak önceki dönemlerde görev yapmış  Oda Başkanlarına verilen ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle yapılamayan plaket törenine geçildi. Oda Başkanları; Dr. F. Serhat Özsoy, Günhan Eskicioğlu, Burak Saran, Mehmet Eskicioğlu, Musa Akyol, Yılmaz Sağır, Ahmet Haluk Çaylı, Samet Ata, Hüseyin Taşkan, Alper Eminoğlu, Müfit Cihad Arkan, Hasan Karabay, Recep Naim Şenyurt, Ahmet Örmeci, A. Tarık İşmen,  Ali Gürlek, Prof. Dr. Turhan Atalay, Dr. Murat Sütpideler, Yaman Yamangil, Tamer Şenel, Emrullah Maraş, Töre Genç, Gürbüz Eldeniz, Murat Canbek, Köksal Gürsoy, Yusuf Varışlı, Süleyman Yaldız, Naciye Güleç Gök, Tolga Beray, Tolga Kutal, Fatih Bülbül, Cevahir Mızrak, Volkan Çayırlı ve Süleyman Narlıoğlu’na  teşekkür plaketleri,  Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından takdim edildi.

COVID-19 pandemisi nedeniyle kaybettiğimiz Kayseri Dişhekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş’ın plaketi ise eşi İffet Maraş’a teslim edildi.

Daha sonra verilen arayı takiben Temmuz 2021-Ekim 2022 dönemine ait  Merkez Yönetim Kurulu faaliyet raporu; TDB Genel Sekreteri K.Tümay İmre, aynı döneme ilişkin Mali Rapor Genel Sayman Tolga Kutal ve Denetleme Kurulu Raporu ise Merkez Denetleme Kurulu Raportörü Doç.Dr. Kıvanç Bektaş Kayhan   tarafından Genel Kurula sunuldu.  Raporlar hakkındaki görüşmelerinden sonra, faaliyet ve mali raporlar oy çokluğu ile kabul edilerek bu kurullar aklandı.

Genel Kurulun ikinci gününün ilk oturumu; Cumhuriyetimizin 99.Yılı münasebetiyle İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı, ardından “Milli Mücadele ve Cumhuriyet” konulu bir video gösterimi yapıldı. Video ile 16 Mayıs 1919 - 29 Ekim 1923 tarihlerini  içine alan Kurtuluş Savaşı süreci, alınan kararlarla birlikte kronolojik olarak resmedildi.

Toplantı gündemine geçilmeden önce 28 Ekim 2022 tarihinde hayatını kaybeden ve tüm dişhekimliği camiasını üzüntüye boğan Kahramanmaraş Dişhekimleri Odasının 1.2.3. ve 4.Dönem Oda Başkanı A.Mahir Şişman anıldı.

Organlarda yer alacak adayların belirlenmesi işlemi ile dilek ve temenniler bölümündeki konuşmalardan sonra aşağıda yer alan 'Genel Kurul Sonuç Bildirgesi' kabul edildi.

TDB 19. Olağan Genel Kurulu çalışmaları, 30 Ekim 2022 Pazar günü TDB organlarının seçimleriyle tamamlandı.

TDB 19.Olağan Genel Kurulu Kesin Olmayan Sonuçları için tıklayınız…

Türk Dişhekimleri Birliği

***

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
19.OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ

Bugün 29 Ekim 2022; Cumhuriyet Bayramını kutladığımız, aynı zamanda da TDB Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdiğimiz çok önemli bir gün. Cumhuriyet; egemenliğin kaynağının millete ait olduğunu kabul eden, dolayısıyla devletin temel organlarının seçimle iş başına geldiği bir yönetim biçimidir. Gelişi ve değişimle iyiye evrilme cumhuriyet değerlerine bağlı kalmakla mümkündür. Bu anlamlı günde genel kurulumuzu gerçekleştirmiş olmamızdan dolayı ayrı bir gurur yaşıyoruz.

Geçtiğimiz iki yıl, yaşanan pandemi nedeniyle dünyada ve ülkemizde meslek grubumuzu da ilgilendiren olumsuzluklara sahne olmuştur. Tüm dünyada süregelen ekonomik krizin de eklenmesiyle serbest çalışılan muayenehaneler ayakta kalmakta zorlanmaktadır. Bu süreçte, özel sağlık kuruluşları pandemi koşullarında çalışarak kamuya hizmet verip, devletin üzerinden yükü almışlardır. Üniversitelerde eğitim sekteye uğramış; öğrencilerin klinik eğitimleri eksik kalmıştır. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın görev tanımları değişmiş ve filyasyon yükünü üstlenmişlerdir. Bu dönem boyunca kamuda hasta randevuları verilmediği ya da çok sınırlı tutulduğu için pandemi koşullarının yumuşadığı bugünlerde birikmiş tedavileri karşılamak amacıyla kısa aralıklarla yoğun MHRS randevularıyla karşı karşıya kalındığını görmekteyiz. Bu durum tedavilerin niteliğini etkilemekte ve dişhekimi meslektaşlarımızla hastaları karşı karşıya getirmektedir. Niteliğin değil niceliğin öncelenmesi halk sağlığının kötü yönde etkilenmesine sebep olmaktadır. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında, farklı statülerde çalışan tüm dişhekimlerinin özlük haklarının, çalışma ve emeklilik koşullarının iyileştirilmesi için daha fazla düzenleme yapılması gerekmektedir.

Son 10 senede giderek artan ve yeterli öğretim kadrosu oluşturulmadan, sayısı 100’ün üzerine çıkarılan dişhekimliği fakülteleri meslek grubumuzun bir başka önemli sorununu teşkil etmektedir. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin aksamış ve yeterli klinik eğitimlerinin verilememiş olması; mezuniyet sonrası eğitim ihtiyacının artması gerekliliğini doğurmuştur. Hem mezun sayısının hem sahibi dişhekimi olmayan sağlık kuruluşlarının artması, genç meslektaşlarımızın zorunluluktan buralara yönelmesi ve ucuz iş gücü haline gelmesi sonucunu beraberinde getirmektedir. Sahibi dişhekimi olmayan ticarethane benzeri kurumlarda çalışmaları, yetersiz ücret ve uygunsuz çalışma koşulları genç kuşağı yurt dışına yöneltmektedir. Tüm bu sorunların çözümü için üniversite sayısı, eğitim, iş gücü ve istihdamın nicelik ve nitelik açısından planlamasının düzenlenmesi gerekmektedir.

Son dönemde karşı karşıya kalınan bir belirsizlik de Üniversite son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarında ödeme yapılacak olmasıdır. Bu sistemin pahalı bir eğitim olan tıp ve dişhekimliğinde okuyan öğrencilerin ekonomik olarak rahat bir nefes almasını sağlayacağı düşünülse de vakıf ve devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin statüsü konusunda belirsizlikler mevcuttur, önümüzdeki günlerde bu konunun netleştirilmesi gerekmektedir.

Sahibi dişhekimi olmayan sağlık kuruluşu sayısındaki artış, zincir işletmelerin sayısının artması ve diş hekimlerinin ucuz iş gücü haline getirilmesi, mesleğin geleceğinin sermaye sahiplerine bırakılması mesleğimizin karşı karşıya bırakıldığı önemli sorunlardandır. Meslektaşlarımızın özlük hakları gözetilerek, dişhekimi yanında dişhekimi çalışabilmesinin önü açılırsa bu sorunların çözümüne katkı sağlanabilir. Tüm bunların yanı sıra Avrupa ve komşu devletlerde yaşanan kriz ve çatışma durumu; yetkinliği ve denkliği kontrol edilemeden sisteme dahil edilen veya ruhsatsız çalışan mülteci dişhekimi ve öğrenci sayısının artmasına neden olmuştur.

2017 yılında yürürlüğe giren “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı” hakkındaki yönetmelikten sonra ülkemizde “Uluslararası Sağlık Turizmi” hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu hızlı yaygınlaşma çözülmesi gereken sorunları da beraberinde getirmektedir. Mevcut mevzuat pratikte dişhekimi olmayan yatırımcıların veya acentelerin, çok işi, düşük maliyetlerle, rekabetçi ücretlere yaptırabilmek için özellikle yeni mezun dişhekimlerini ucuz iş gücü olarak çalıştırmasına sebep olmaktadır. Bu durum mesleğin uygulanmasında kaliteyi azaltmakta ve mesleğin kötü uygulanmasına bağlı hasta şikayetlerini arttırabilmektedir. Çözüm için bakanlıķlar, meslek örgütü ve ilgili kurumlarla çalışılıp mevzuattaki eksiklikler, bilgilendirme ve tanıtım, reklam ve etik, hizmet organizasyonu, sürdürülebilirlik ve denetim konularında düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Bu sayede kaliteli ve sürdürülebilir sağlık turizmi uygulamaları, meslektaşlarımıza meslek onuruna yakışır uygun şartlarda istihdam yaratılmasına olanak sağlayacaktır.

2015 senesinde çıkarıldığı günden bu yana defalarca ertelenen ve 06 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” ne yazık ki beklentileri karşılamamaktadır. Mesleğimizin sermayeye giderek daha fazla teslim olduğu bugünlerde; bu sorunları bilen ve çözüm üretmeye vakıf olan meslek örgütümüzün önerilerini dikkate alarak hazırlanacak bir yönetmelik ihtiyacı söz konusudur. Mesleki özgürlüğü kısıtlamayan, meslek onuru ve hasta yararını gözeten, adil, nitelikli, erişilebilir sağlık hizmeti amaçlayan düzenlemelere gereksinim duyulmaktadır.

“Cumhuriyet; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.”  Cumhuriyetimizin 100. yılına girdiğimiz bugünlerde, Cumhuriyetin değerlerinden olan düşünce özgürlüğü, çok seslilik, demokratik yaklaşım, bilimsellik korunmalı; demokrasi ve özgürlüğün vazgeçilmez unsurlarından olan meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları üzerindeki baskılar kaldırılmalı; değer ve görüşlerine saygı duyularak, onlardan da alınacak fikirlerin eşliğinde geleceğimiz şekillendirilmelidir.

Bütün sorunlarımızın çözümü; eğitim, demokrasi, hukuk, adalet, barış ve eşitlik ortamının sağlanmasında yatmaktadır.

0.0
Son Düzenleme: -/-
İlgili Haberler: REKLAM KURULU`NDAN; REKLAM DURDURMA VE İDARİ PARA CEZASI... AİLE DİŞHEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMA DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI YAPILDI KADEMELİ NORMALLEŞME 3. ETAP GENELGESİ YAYINLANDI HAZİRAN AYI NORMALLEŞME TEDBİRLERİ GENELGESİ YAYINLANDI 17 MAYIS – 1 HAZİRAN 2021 ARASI KADEMELİ NORMALLEŞME TEDBİRLERİ GENELGESİ YAYINLANDI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DÖNEMİNDE MUAYENEHANELER VE DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARI ÇALIŞABİLİR SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İZİN, İSTİFA VE EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME YAPILDI TDB GENEL KURULU ERTELENDİ TDB TABELA STANDARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI TDB GENEL BAŞKANI ATAÇ; FİLYASYONDA İLAÇ VERİLEN HASTANIN SORUMLULUĞUNU KİM ALACAK?
TDB 19. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Henüz yorum yok...

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.