Oda Haberleri

TDB 17. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

0 Yorumlar
694
08 Kas 2018

Türk Dişhekimleri Birliği 17.Olağan Genel Kurulu, 2-3-4 Kasım 2018 tarihlerinde The Green Park Otel, Ankara’da gerçekleştirildi.

Genel Kurula; AKP Burdur Milletvekili Dişhekimi Bayram Özçelik, HDP Diyarbakır Milletvekili Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, İYİ  Parti Genel İdari Kurul Üyeleri Sinem Uludamar ve Berna Biçer, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr.Sinan Adıyaman,  Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti 2.Başkanı  Ecz. Sinan Usta, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, KESK Eş Genel Başkanları Aysun Gezen  ve Mehmet Bozgeyik,  SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ve SES MYK Üyesi Ali Ünal, Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Neslihan Arhun, Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülşahı,  TDB Geçmiş Dönem Genel Başkanları Eser Cilasun, Celal Korkut Yıldırım, Prof.Dr.Onur Şengün, Prof.Dr.Murat Akkaya ve Prof.Dr.Taner Yücel, TDB Geçmiş Dönem Genel Sekreterleri Hüsnü Çuhadar, A.Murat Ersoy, Nezih Yavuz Tan, Süha Alpay, A.Tarık İşmen ile Ali Gürlek  katıldılar. 

Açılış konuşmasını yapan TDB Genel Sekreteri Neslihan Sevim, 16. Dönem birlikte görev yaptığı Merkez Yönetim Kurulu Üyelerine, Merkez Denetleme Kurulu Üyelerine, Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerine, Türk Dişhekimleri Birliği komisyonlarında ve çalışma gruplarında görev alan meslektaşlara, birlikte çalıştığı Oda Başkanı ve Yöneticilerine teşekkür etti.

Verilen bir önerge ile Genel Kurulu yönetmek üzere; Divan Başkanlığına Prof.Dr.Taner Yücel, Bakanvekilliğine Dr.Serdar Ak ve üyeliklere Dişhekimi Serkan Er ile Dişhekimi Yeşim Odabaşı getirildiler.

Divan seçiminin ardından  Atatürk ve şehitlerimiz adına saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla programa devam edildi, gündem gereği  Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Dr.A.R İlker Cebeci, yaptığı konuşmada; son dönemde sağlık alanında yaşanan gelişmelere değindi.

Cebeci; “Meslek örgütlerinin ve hekimlerin zayıflatıldığı, değersizleştirildiği bu sürecin aslında bir şeylerin önünü açmak için, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SPD) yürüyüşünü kolaylaştırmak için, kamusal tepkiyi azaltabilmek için hiç de tesadüfi olmadığı, meslek örgütlerinin genetiğinden gelen işlerini yaptığı için bir cezalandırma olmadığı çok açıktır. Bunları anlamak zorundayız ve bu çerçevede örgütlerimizi konumlandırmak ve gereksiz başarısızlık kaosunun içine sürüklenmemek durumundayız.” diye konuştu. 

Bundan sonra  davet edilen tüm konuklara söz verildi. Sağlık ve ülke gündemine yönelik konuşmalarında Genel Kurulumuza başarı dileklerini sundular.

16. dönemde görevli olan ve yeni dönemde görev almamış Oda Başkanları; Dr. Neşe Savran, Doç. Dr. İbrahim Halil Tacir, Hüdayi Kartöz, Gönül Uluce Okumuş, Abdullah İlker ve Doç. Dr. A. Ferhat Mısır’a yaptıkları hizmetlerinden ötürü TDB adına verilen plaket töreninden sonra Genel Kurul gündemi ile toplantıya devam edildi.

Verilen aradan sonra Kasım 2016-Kasım 2018 dönemi Merkez Yönetim Kurulu faaliyet raporu; TDB Genel Sekreteri Neslihan Sevim, aynı döneme ilişkin Mali Rapor Genel Sayman Can San  ve Denetleme Kurulu Raporu ise Merkez Denetleme Kurulu Raportörü Sevgül Bora  tarafından Genel Kurula sunuldu.

Raporlar hakkındaki görüşmelerin bitiminde oylanan raporlar, oy birliği ile kabul edilerek kurullar aklandı. Organlarda yer alacak adayların belirlenmesi işlemi ile dilek ve temennilerin bölümündeki konuşmalardan sonra aşağıda yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi  kabul edildi.

17. Olağan Genel Kurulu çalışmaları, TDB organlarının seçimleriyle tamamlandı.

Seçim sonuçlarına yapılan bir itiraz ve Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeleri olarak Can San, Muharrem Armutlu ve Burak Saran’ın 127 oyla seçilmeleri nedeniyle Çankaya İlçe Seçim Kurulunca yapılan   kur'a sonuçları dün geç saatlerde kesinleşerek mazbatalar alınmıştır. Seçim sonuçlarına yapılan itiraz ise reddedilerek kur'a ile birlikte seçim sonuçları kesinleşmiştir.

Kura sonucu Merkez Yönetim Kuruluna giren Can San aynı gün Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş ve 1.yedek Muharrem Armutlu Yönetim Kurulu Üyeliğine gelmiştir.

Merkez Yönetim ve diğer kurullar ilk  toplantılarında görev dağılımlarını  yapacaklardır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

SNO

ADI

SOYADI

ALDIĞI OY

1

 Gülay

 ÖZDOĞAN

147

2

 Atilla Stephan

 ATAÇ

146

3

 Mustafa Murat

 ÇAĞLAR

144

4

 Ali Rıza İlker

 CEBECİ

143

5

 Feride

 AKTAN

137

6

 Neslihan

 SEVİM

135

7

 Nebil

 SEYFETTİN

133

8

 Hasan

 YAMAN

132

9

 Ali

 GÜRLEK

130

10

 Celal Korkut

 YILDIRIM

130

11

 Muharrem

 ARMUTLU

127

 

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

SNO

ADI

SOYADI

ALDIĞI OY

1

 Mehmet

 ESKİCİOĞLU

135

2

 Hüseyin

 ÖNEY

134

3

 Şahinder

 ÇENGİL

132

4

 Yeşim

 ODABAŞI

132

5

 Ahmet Aydın

 DEMİRER

131

6

 Gülnihal Neslihan

 YAMALIOĞLU

131

7

 Bahaettin

 DAĞLIOĞLU

129

8

 Çetin

 IŞIK

129

9

 Ahmet

 KANATLI

129

 

MERKEZ DENETLEME KURULU

SNO

ADI

SOYADI

ALDIĞI OY

1

 Serkan

 ER

131

2

 Alper

 ALTAY

130

3

 Sevgül

 BORA

129

4

 Ahmet Cem

 BAKIRCI

127

5

 Sinan

 AKGÜN

125

 

***

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
17. OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ

2-3-4 Kasım 2018

TDB 17. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdiğimiz bu günlerde, gerek ülkemizde gerekse dünyada olumsuz gelişmeler yaşanmaktadır. Dünya çapında süregelen güç ve hegemonya mücadelesine bağlı olarak komşularımızda ortaya çıkan çatışmalar ve göç hareketleri; bulunduğumuz bölgede barışı, huzuru ve ekonomik dengeleri etkilemektedir. Ülkemizde ise son günlerde şiddetlenen ekonomik kriz ve gerilen ortam, demokrasi, insan hakları, yargı bağımsızlığı gibi konulardaki eksik ve yanlış uygulamalar, bütün ülke insanlarını olduğu gibi meslektaşlarımızı da kaygılandırmaktadır. Özellikle Türk lirasının değer kaybetmesi sonucu, artan girdilerin getirdiği yük ve halkın alım gücünün azalması özelden sunulan sağlık hizmetlerine olan talebe olumsuz yansımakta ve diş hekimlerinin gelir kaybına uğramasına neden olmaktadır. İstihdam planlaması yapmadan gelişigüzel açılan fakülteler  ve artan kontenjanlar nedeniyle hızla artan diş hekimi sayısı da bu olumsuz şartları ağırlaştırmaktadır.

Bütün bunların yanında son günlerde iktidar tarafından alelacele gündeme getirilen bir torba yasa tasarısı içindeki bazı maddeler de meslektaşlarımız açısından kabul edilemez unsurlar taşımaktadır. Özellikle herhangi bir yargı kararı olmaksızın, sadece idari tasarruflarla hekim ve dişhekimlerinin kamu sağlık kurumlarından ve SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarından dışlanması, bir anlamıyla meslektaşlarımızı açlığa mahkum etmek anlamına gelmektedir. Diğer yandan sağlıkta şiddeti önleme gerekçesiyle sunulan tasarı ile sağlık çalışanına şiddet suçu işleyen şüphelinin, emniyet yerine savcılıktan salıverilmesine, mağdur hekim veya sağlık çalışanlarının ifadelerinin şayet ölmedilerse çalıştığı kurumda alınmasına olanak sağlayan düzenlemenin ‘sağlıkta şiddete önlem’ olarak sunulması kabul edilemez. Aynı torba yasa tasarısının 21. Maddesi ile Türk Dişhekimleri Birliği’nin yetkisinde olan ikinci iş yeri için izin verme yetkisininin elinden alınmaya çalışılması, son zamanlarda meslek örgütlerine yönelik baskı, değersizleştirme ve etkisizleştirme politikasının yeni bir uygulamasıdır. Bu uygulamaların neoliberal politikalarının sağlık alanında uygulamaya konulmasının, sağlığın sermayeye açılması için yeni bir basamak olduğunu düşünüyoruz.

Ayrıca;                                                                                 

Dişhekimliği fakültelerinde ağız ve diş sağlığı hizmeti vermeye başlayan öğrencilerin ve doktora öğrencilerinin iş sağlığı güvencesine kavuşturulmasını sosyal devlet anlayışının gereği olarak görüyoruz.

Vakıf üniversitelerinin hastane ve polikliklerine tanınan sağlık hizmeti alımınının, eşitlik ilkesi gereği ağız diş sağlığı hizmeti sunan tüm sağlık kuruluşlarına yaygınlaştırılmasını talep ediyoruz.

Muayenehane hekimliği yapan diş hekimlerinin, yanlarında dişhekimi istihdamını engelleyen yasal düzenlemelerin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Bütün bu zorluk ve engellemelere karşın, meslek örgütümüz olan TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ, meslektaşlarından ve odalarından aldığı güç ile halkın ağız ve diş sağlığını koruyup geliştirmeye ve meslektaşlarının haklarının savunucusu olmaya devam edecektir. 

0.0
Son Düzenleme: -/-
İlgili Haberler: Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel Kuruluşlarda Verilecek Olan Tedavi Hizmetlerinde Sağlanması G GENEL BAŞKANIMIZ PROF.DR.ATİLLA ATAÇ, ARTI TV'DE KORONAVİRÜS VE DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLA GENEL BAŞKANIMIZ PROF.DR.ATİLLA ATAÇ KORONA GÜNLÜĞÜ PROGRAMINA KONUK OLDU.. GENEL BAŞKANIMIZ NTV TELEVİZYONUNUN KONUĞUYDU; ATAÇ; 'Virütik Hastalıklar Konusunda En Hazırlık ACIMIZ BÜYÜK TDB Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Mustafa Oral`ı Kaybettik MESLEKTAŞIMIZ PROF.DR.FİGEN ÇİZMECİ ŞENEL KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYELİĞİNE ATANDI COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE MANİSA DİŞHEKİMLERİ ODASI 18. OLAĞAN GENEL KURULU İPTAL OLMUŞTUR. 17.Olağan Genel Kurul İlanı DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN TDB İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI MANİSA DİŞHEKİMLERİ ODASI 17. OLAĞAN GENEL KURUL ve SEÇİMLERİ
TDB 17. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Henüz yorum yok...

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.