Oda Haberleri

TBMM SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU TOPLANTILARINA KATILMA TALEBİMİZİ İLETTİK...

0 Yorumlar
109
12 Aðu 2020

Türk Dişhekimleri Birliği olarak ağız diş sağlığı ve dişhekimliği hizmetleri açısından görülen sorunların yer aldığı değerlendirmelerimizi sunmak ve Komisyon çalışmalarına diğer diğer sağlık meslek birlikleri ile bizzat birer temsilci ile katılarak  katkı sunma talebimiz  12.08.2020 tarihli yazımızla TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal  İşler Komisyonu  Başkanı Prof. Dr. Recep Akdağ’a  iletilmiştir.

Sayın Akdağ'a sunulan yazımızda;

'COVID-19 salgınının yayılması nedeniyle dişhekimliği hizmet sunumu etkilenmiş, büyük oranda da kesilmiştir. Acilen yürürlüğe girecek finansal destek önlemleri ile meslektaşlarımızın ve sektörün bu kriz dönemini en kolay bir şekilde atlatmalarının önemini bir çok platformda dile getirmemize rağmen Sağlık Bakanlığı’nın 17.03.2020 tarihli genelgeleri doğrultusunda çalışanların ve hastaların en yüksek risk grubu olarak yer aldığı ağız diş sağlığı kuruluşlarında acil hasta dışında hasta bakılmayacağı talimatlandırılmıştır. Kazancı bütünüyle çalışmasına bağlı olan meslektaşlarımızın bu dönemde gelir elde edemediği ancak personel, kira, cihaz bedelleri gibi ödemelerini yapmak zorunda kaldıklarından,   12.408 özel muayenehane ve 5 bini aşan özel ağız diş sağlığı merkez ve polikliniği sahibi dişhekimleri ile buralarda görev yapan 26 bini aşkın dişhekimi ve bir o kadar da yardımcı personel, ağız diş sağlığı laboratuvarları ve çalışanları, diş malzemeleri endüstrisi, yaşanan kriz dönemi sağlık hizmet sunucuları olarak sürdüremeyecekleri bir ekonomik ortama sürüklenmiş, bir çok muayenehane kapanmış ve Ekonomik Kurulda en yüksek risk grubunda olan dişhekimliği hizmetlerinin yer almaması bizlerde bu yönüyle büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. 

Her şeye rağmen Covid 19 Pandemi mücadelesi sürecinde, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun belirlediği acil diş tedavileri tanımına giren hastalarımıza, gerekli enfeksiyon kontrol önlemlerini alarak özel muayenehane, merkez ve polikliniklerdeki dişhekimlerimiz acil sağlık sorunların aksamaması için özverili çalışmalarda bulunmuşlardır. 

Kamuda çalışan meslektaşlarımız ise filyasyon ekipleri olarak sahada görevlendirilmişlerdir. İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 30.07.2020 Tarihli yazısı ile  COVID 19 pandemisi ile mücadelede gelinen son aşamada yeni bir döneme girildiği ve  ağır vakalar hariç, hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınması, izolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesi, tedavilerinin evlerinde yapılması şeklinde İl Sağlık Müdürlükleri'ne gönderilen  Filyasyon Uygulamaları Genelgesi, filyasyonda görevlendirilen dişhekimleri açısından  büyük sorun ve sorular içermektedir. 

İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte COVİD-19 pandemisine yönelik Bakanlık çalışmalarının TBMM  Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından  irdelenerek tutanak altına alınması Birliğimizce  olumlu bulunmuştur. 

Küresel salgının giderek arttığı şu günlerde sağlık meslek birliklerinin tamamının yer aldığı bir oluşumun değerlendirmelerinin Komisyon toplantılarına olumlu katkı sağlayacak ve sağlık personeli kadar kamuoyunda da takdirle karşılanarak mücadelede pozitif etki yaratacaktır.'  ifadelerine yer verilmiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği

12.08.2020 tarih ve  1240 sayılı yazı için tıklayınız…

 

0.0
Son Düzenleme: -/-
İlgili Haberler: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İZİN, İSTİFA VE EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME YAPILDI SAĞLIK ALANINDAKİ EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNİN 2021 YILI SAĞLIK BÜTÇESİ ÜZERİNE GÖRÜŞÜ Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinden Ortak Açıklama: COVID-19 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK HASTALIĞID KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ IV.ULUSAL KONGRESİ WEBINAR ORTAMINDA 24-25 EKİM 2020 TARİHLERİNDE YAPILACAK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞME KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI SAĞLIK BAKANLIĞI 2020 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI SAĞLIK BAKANLIĞI KADROLARINA DİŞHEKİMİ ALIMI "Yeni Mezunlar İçin Eşitlik ve Adalet Talep Ediyor SAĞLIK BAKANLIĞI 2020 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI YAYINLANDI Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancıları, Tabipler, Dişhekimleri ve Mali Müşavirler olarak; TBMM'YE Ç
TBMM SAĞLIK AİLE

Henüz yorum yok...

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.