Oda Haberleri

SÖZÜMÜZ KASITLI HABERLEREDİR; `Kişi ve kurumlar haksız yere karalanarak, bilerek yıpratılmak istenme

0 Yorumlar
294
08 Eki 2020

Görevi halka doğru bilgi vermek olan yazılı ve görsel medya maalesef bazen ilgili kişi ve kurumların görüşünü almadan haber yapabilmektedir.

Bazen de maksatlı yapılan haberlerde; yazılarda yer verilen iddiaların doğru olmaması bir yana Anayasa da görmezden gelinerek, kerameti kendinden menkul yargılarda bulunup kişi ve kurumlar haksız yere karalanarak bilerek yıpratılmak istenmektedir.  Maksatlı haberlerin neden yapıldığını, onların doğruları umursamadıklarını, umursamayacaklarını bildiğimizden, aşağıda yer verdiğimiz açıklamamızın meslektaşlarımıza ve kamuoyuna yönelik olduğunu öncelikle ifade ediyoruz.

Meslek kuruluşları, Anayasa’ya uygun olarak kanunla kurulur. Meslek kuruluşlarının görevleri ve yetkileri de meslek mensuplarının hak ve yükümlülükleri de bu kanunda belirtilir.

Her biri mesleki özellikleri gereği kendine özgü yasal kurallarla belirlenmiş barolar, tabip odaları, dişhekimleri odaları, eczacı odaları, mühendis ve mimar odaları ve benzeri bütün meslek kuruluşları özünde aynı çerçeve içinde, Anayasa’nın 135. maddesine göre tanımlanmıştır. Sanayi ve ticaret odaları ile esnaf ve sanatkarların oda örgütlenmeleri de bu kapsamda değerlendirilebilir.

Meslek kuruluşlarının neden kuruldukları, kuruluş yasalarında onlardan beklenen görev tanımıyla belirlenmiştir. Dişhekimleri Odası özelinde baktığımızda, dişhekimliği mesleğine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak amacıyla kurulmuşlardır. Yaptıkları görev kamusaldır, işlemleri idari işlemdir ve idari yargının denetimine tabidir. Yöneticileri ceza kanunu anlamında kamu görevlisi olarak kabul edilir.

Meslek kuruluşlarının tamamında olduğu gibi Dişhekimleri Odalarında da üyelik, mesleğin sadece kamu kurumunda yapılması haricinde, mecburidir. Kanunla verilen görevlerin yerine getirilebilmesi için gerekli gelirin kaynağı da aynı kanunda gösterilmiştir:

Odaların gelirleri şunlardır:

a) Odaya kayıt ücreti,

b) Üye aidatı,

c) Dişhekimlerine temin edilecek basılı belgelerden elde edilecek gelirler,

d) Görevleri içine giren onaylamalardan alınacak ücretler,

e) Kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

f) Disiplin kurullarınca verilip kesinleşen para cezaları,

g) Bağış ve yardımlar,

h) Çeşitli gelirler.

Oda gelirlerinin toplanması, yine kanunla Oda yönetimine verilmiş bir görevdir. Oda yöneticileri tarafından söz konusu görev de dahil olmak üzere, kanunla verilmiş görevlerin yerine getirilmemesi ilgililer için görevi ihmal suçunun oluşmasına neden olabilir.

Bütün bu gerçekler karşısında, üyenin temel mali yükümlüğü olan aidat ödemesini yerine getirmemesi halinde, bunun tahsili için hukuksal girişimlerde bulunulması Odaların yasa ile üzerlerine yüklenmiş görevidir. Ayrıca, bütün Odalarımız, meslek kuruluşu olmanın meslektaşlarla dayanışma içinde olmayı gerektirdiğini bilir ve buna uygun tutum alır; ödeme gücü olmayan meslektaşlarımızın aidatını almama kararı alabilecekleri gibi gerektiğinde onlara, elden geldiğince mali yardımda da bulunulmaktadır.

Kurulduğu günden bu yana almış olduğu her kararda toplum sağlığını öncelemiş bir kurum olan Türk Dişhekimleri Birliği'ne karşı son zamanlarda çıkan asılsız haber ve karalamaları üzülerek izlemekteyiz. Özellikle pandemi döneminde gerek kamuda ve gerekse özelde canla başla hizmet veren dişhekimlerinin çatı örgütü olarak, neyi amaçladığı belli olan bu saldırılar karşısında; başta Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği

 

0.0
Son Düzenleme: -/-
İlgili Haberler: DİŞHEKİMLERİ, ÜÇ AY SÜREYLE KURUMLARINDAN AYRILAMAYACAKTIR T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Kurumlarına Yönelik Alınacak Uygulamaların Belirlenmesi
bilerek yıpratılmak istenmektedir.`

Henüz yorum yok...

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.