Haber Yönetimi

Özel Sağlık Kuruluşlarının Turistlere Uygulayacağı Ücret Tarifesine İlişkin Sağlık Bakanlığı Yazısı

0 Yorumlar
528
30 Haz 2017

Özel Sağlık Kuruluşlarının Turistlere Uygulayacağı Ücret Tarifesine İlişkin Sağlık Bakanlığı Yazısı 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 09.06.2017 tarihli bir yazı esas alınarak, il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından özel hastaneler, tıp merkezleri ve polikliniklere gönderilen yazıyla Kamu Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Turizmi, Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları’nın 12/h maddesindeki “Özel sağlık hizmet sunucuları Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi (EK-2A) listesinde yer alan fiyatlar üzerinden uygulayacakları TAVAN kat sayısını (1,2,3,4,5,… ) Sağlık Bakanlığına en geç 1 (bir) ay içinde bildirmek zorundadırlar.” hükmü hatırlatılarak sağlık kuruluşunda uygulanacak tavan katsayının 23.06.2017 tarihine kadar CD kaydı ve onaylı çıktıların ilçe sağlık müdürlüğüne teslim edilmesi talep edilmiştir. 

Söz konusu yazılardan anlaşılmaktadır ki, Sağlık Bakanlığı 01.06.2017 tarihli Bakan oluruyla, Usul ve Esaslar başlıklı bir düzenleme yapmıştır. Bu düzenleme esas olarak kamu sağlık tesislerinde uygulanacak fiyat tarifesinin belirlenmesine ilişkindir. Ancak, içeriğinde özel sağlık kuruluşları ile ilgili de kısmi düzenlemeye yer verilmiştir. Kurumların iç işleyişini düzenlemenin yanı sıra kamuyu ilgilendiren düzenlemeler ancak Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girer. Bu bakımdan, ilgili düzenlemenin Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gereklidir.

Diğer yandan, 23.07.2013 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe konulan Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge’nin 12. maddesine göre “Devlet üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları, bu yönerge kapsamındaki uluslararası hastalar için Genel Müdürlükçe belirlenen fiyat tarifesini uygulamak zorundadır. Özel sağlık kuruluşları ise Genel Müdürlükçe belirlenen fiyat tarifesine tabi değildir.” 

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 11.,26. ve 40. maddeleri uyarınca dişhekimlerinin uygulayacakları muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin rehber tarife Türk Dişhekimleri Birliği tarafından belirlenir, Sağlık Bakanlığına bildirilir. Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile dişhekimleri, bu tarifeyi rehber alarak sağlık hizmetlerinde uygulayacağı tarifeyi serbestçe belirler. Sağlık kuruluşları tarafından turistlere sunulan sağlık hizmetlerinde uygulanacak tarifenin belirlenmesinde de farklı bir usul düzenlenmiş değildir.

Sonuç olarak, özel sağlık kuruluşlarının turistlere verilen sağlık hizmetlerinde uygulayacakları ücretlerin tavanını Sağlık Bakanlığına bildirme yükümlülüğü, “Usul ve Esaslar” başlıklı düzenleme ile yerine getirilemeyeceğinden, uygulanacak katsayının 23.06.2017 tarihine kadar bildirilmesini zorunlu tutan yazının hukuksal bir temeli dolayısıyla uyulmaması halinde uygulanacak bir yaptırımı bulunmamaktadır.

0.0
Son Düzenleme: -/-
İlgili Haberler: İŞ BANKASI'NDAN TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ÜYESİ DİŞHEKİMLERİNE ÖZEL BİR KART: TDB PLATİNUM KART! TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI KAPSAMI NELERDİR? DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN TDB İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İLE TDB ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI HASTA KAYITLARI İLE HEKİMİN BAŞARI GARANTİSİ VERMEMESİ İLKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ETİK BOYUTUNA İ DİŞHEKİMLİĞİNDE BOTOKS ve BENZER UYGULAMALAR YAPILMASINA İLİŞKİN TDB ETİK KURULU RAPORU DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN TDB İLE YARGITAY BAŞKANLIĞI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6.Ulusal Kongresi 2017 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ 2016 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ YAYINLANDI...

Henüz yorum yok...

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.