Oda Haberleri

MUAYENE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (MBYS) HAKKINDA

0 Yorumlar
2580
06 Eki 2023

Değerli Meslektaşlarımız;

Sağlık Bakanlığı mesleğini serbest olarak yürüten hekim ve dişhekimlerinin hasta bilgilerini Muayene Bilgi Yönetim (MBYS) girmelerini talep etmektedir.

Son zamanlarda yapılan rutin denetlemelerde MBYS’ye girmeyen meslektaşlarımızdan savunma yazısı ve bir önceki aya ait Brüt hizmet gelirlerinin istendiği tarafımıza bildirildiğinden ve birçok hekimin konuya ilişkin tereddütleri, soruları olduğunu görmemiz üzerine bazı hatırlatmalar yapmak ve bilgi vermek isteriz.

Sağlık Bakanlığı 12.03.2021 tarihinde bir yazı yayınlamıştır. Mesleğini serbest olarak yürüten hekim ve dişhekimlerinin hastalarına ait Kişisel ve Sağlık Bilgilerini MBYS’ne girmelerini istemiştir. Bu yazının iptali istemiyle Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Psikatri Derneği tarafından açılan davada Danıştay 10. Dairesi oy birliğiyle işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Danıştay’ın yürütme durdurma kararına ilişkin dava kararı EK-1’dedir.

Sağlık Bakanlığı söz konusu karara itiraz etmiş, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) Bakanlığın itirazını oy çokluğu ile kabul etmiştir. İDDK’nın yürütmeyi durdurulması isteminin reddine ilişkin kararı EK-2’dedir.

İDDK’nın bu kararının ardından Sağlık Bakanlığı tüm taşra teşkilatlarına “Veri Gönderimi” konulu 28.12.2022 tarih ve E-75730711-719 sayılı bir yazı iletmiştir. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün ilettiği yazı EK-3’dedir.

6 Ekim 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Veren Özel Kuruluşlar” hakkındaki yönetmeliğimize TDB 3 Aralık 2022 tarihinde yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. Ancak TDB’nin iptali için açtığı dava henüz sonuçlanmadı. Hukuka uygun olmayan ve bir kere yapıldığında artık geri almanın mümkün olmadığı bir veri aktarımını gerçekleştirmenin, Türk Ceza Kanunu’nun 134. Maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile 136. Maddesinde düzenlenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme suçunu oluşturabileceğini değerlendirmekteyiz.

Bu noktada daha önce de belirttiğimiz hukuki nedenlerle hastaların kişisel ve sağlık verilerini Bakanlığın merkezi veri sistemine aktarmak istemeyen meslektaşlarımız için EK-4’de İl Sağlık Müdürlüğü’ne verilmek üzere dilekçe örneği vardır.

Ancak Danıştay’da görülen davada yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi durumunda kararın gerekçesine uygun olarak ilgili elektronik sistemin kullanılmaması veya Bakanlığa kişisel sağlık verilerinin aktarılmaması uygun olacaktır.

 Bu aşamada yeni açılacak sağlık kuruluşlarının ruhsat alabilmeleri için ve mevcut sağlık kuruluşlarının da aynı şekilde hasta kayıtlarının elektronik ortamda kaydedilmesi için sistem kurmaları gerekmektedir. Şu an Bakanlığın anlaşmalı olduğu 21 firmanın yanı sıra Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz uygulaması olan ve İl Sağlık Müdürlüğü bilgi işleme giderek kullanıcı adı ve şifre edinilmesi halinde MBYS’yi kullanabilirler.

6698 sayılı kanunun 6. Maddesi uyarınca veri aktarımı için açık rıza gerektiğinden hastaların sağlık verilerini aktarmak isteyen ve veri sistemlerine uyum sağlamak isteyen meslektaşlarımız için Sağlık Bakanlığı’na sağlık verilerinin aktarımına ilişkin Aydınlatma Metni ise EK-5’dedir. İsteyen meslektaşlarımız bu formu kullanarak hastaların rıza göstermediğini ve bu nedenle veri girişlerinin yapılamadığını da belirtebilirler.

Konunun daha anlaşılır olabilmesi için soru-cevap şeklindeki düzenleme EK-6’dadır.

Denetim sonrasında tarafınıza gönderilen savunma istem yazılarına verebileceğimiz cevabı yazıya EK-7’den ulaşabilirsiniz.

 

       Saygılarımızla,

Manisa Dişhekimleri Odası0.0
Son Düzenleme: 06 Ekim, 2023
İlgili Haberler: MUAYENEHANEDE DİŞHEKİMİ İSTİHDAMINA DA İZİN VEREN KANUN MADDESİ TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ TDB 2024 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE TANITIM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞERLENDİRME TOPLANT SAĞLIK HİZMETLERİNDE TANITIM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI CUMHURBAŞKANI KARARIYLA TDB MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİNDE UYGULANAN KDV ORANI %10`A YÜKSELTİLD TDB 2023 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ 2022 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DÖNEMİNDE MUAYENEHANELER VE DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARI ÇALIŞABİLİR TDB 2021 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ MUAYENEHANELERDE IŞIKLI TABELA KULLANIMI
MUAYENE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (MBYS) HAKKINDA

Henüz yorum yok...

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.