Oda Haberleri

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE SGK PRİM ÖDEMELERİ ERTELENDİ...

0 Yorumlar
734
05 Nis 2020

Tarih ve No

Yasal Dayanak

02.04.2020 – E.5157380

SGK Genel Yazısı


5510 sayılı Kanununun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, SGK Yönetim Kurulunca alınan 26.03.2020 tarihli 2020/188 sayılı Kararında yer alanlar ile 518 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde mücbir sebep ilan edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların, SGK prim ödemeleri ertelenmiştir.

Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri; https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden yayınlanacaktır.

Birinci bölümde belirtilenlerin;

1- 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 02.11.2020 tarihine,

2- 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 30.11.2020 tarihine,

3- 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 31.12.2020 tarihine,

Gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ve herhangi bir talep olmaksızın otomatik olarak ertelenmiştir.

Sokağa Çıkma Yasağı Getirilenlerin SGK Primleri

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan (isteğe bağlı sigortalılar hariç);

a- 65 yaşını doldurmuş olanların herhangi bir talebe bağlı olmaksızın,

b- Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin başvurularına istinaden,

22.03.2020 tarihi ile mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar ertelenmiştir.

Mücbir Sebep Süresince Bildirimler, Süresinde Verilecek mi?

Kurum Başkanının, verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların erteleme yetkisi bulunmaktadır. Kurum Başkanı, tasarrufta bulununcaya kadar, mücbir sebep süresince, 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların süresinde yapılması gerekmektedir.

 

BEYANNAME VE ÖDEME SÜRELERİNDE ERTELEME TAKVİMİ

 

 

 

( COVID-19 Salgını Mücbir Neden Ertelemesi )

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dönem

 Ertelenen Beyanname

Beyan Verme
Son Günü

 Ödeme Son
Günü

Tebliğ No

 2019

 Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

 30.04.2020

 30.04.2020

 VUK/125

 2019 Aralık

 Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Berat Yüklemesi

 30.04.2020 

 -

 VUK/126

 Şubat 

 KDV Beyannameleri

 24.04.2020

 24.04.2020

 VUK/126

 Şubat 

 BA - BS Formları

 30.04.2020

 -

 VUK/126

 Mart

 Muhtasar Beyannameleri (Muhtasar Prim Hizmet Belgesi)

 27.07.2020

 27.10.2020

 VUK/518

 Mart

 KDV Beyannameleri

 27.07.2020

 27.10.2020

 VUK/518

 Mart, Nisan, Mayıs

 BA - BS Formları

 27.07.2020

 

 VUK/518

 2019

 Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Berat Yüklemesi

 27.07.2020

 -

 VUK/518

 Ocak, Şubat, Mart 

 Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Berat Yüklemesi

 27.07.2020

 -

 VUK/518

 Nisan

 Muhtasar Beyannameleri (Muhtasar Prim Hizmet Belgesi)

 27.07.2020

 27.11.2020

 VUK/518

 Nisan

 KDV Beyannameleri

 27.07.2020

 27.11.2020

 VUK/518

 Mayıs

 Muhtasar Beyannameleri (Muhtasar Prim Hizmet Belgesi)

 27.07.2020

 28.12.2020

 VUK/518

 Mayıs

 KDV Beyannameleri

 27.07.2020

 28.12.2020

 VUK/518

 

 

 

 

 

Yukarıdaki belirtilen beyanname ve bildirimler dışında kalan beyannameler ve bildirimler ertelenmemiştir


0.0
Son Düzenleme: -/-
İlgili Haberler: COVID-19 NEDENİYLE YİTİRDİKLERİMİZİ ANIYORUZ KORONAVİRÜS YÜKSELİŞTE; `Halkımız doğru bilgilendirilmiyor, bilgi kirliliği ile karşı karşıyayız...` GENEL BAŞKANIMIZ PROF.DR.ATİLLA ATAÇ, ARTI TV'DE KORONAVİRÜS VE DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLA COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE DİŞHEKİMLİĞİNDE; `ACİL DURUM VE ACİL SERVİS İHTİYACI İÇİN DURUM YÖNETİMİ BASIN AÇIKLAMASI `Koronavirüs Salgınının Yarattığı Ekonomik Olumsuzluklar ve Dişhekimlerinin Taleple MESLEKTAŞIMIZ PROF.DR.FİGEN ÇİZMECİ ŞENEL KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYELİĞİNE ATANDI COVID-19 SALGINI NEDENİYLE KLİNİKLERDE UYULMASI GEREKEN DENTAL İŞLEMLER PROSEDÜRÜ COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE MANİSA DİŞHEKİMLERİ ODASI 18. OLAĞAN GENEL KURULU İPTAL OLMUŞTUR. BASIN AÇIKLAMASI KAMUOYUNA DUYURU/2 "Koronavirüs" KAMUOYUNA DUYURU "Koronavirüs

Henüz yorum yok...

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.