Oda Haberleri

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ IV.ULUSAL KONGRESİ WEBINAR ORTAMINDA 24-25 EKİM 2020 TARİHLERİNDE YAPILACAK

0 Yorumlar
409
02 Eki 2020

Dijital teknoloji her geçen gün hızla gelişip hayatın her alanına girerken tıp bilimi ve sağlık hizmeti de doğrudan bundan etkileniyor. Bu teknolojik değişim ve gelişime bağlı olarak eski kayıt sistemleri de yerini elektronik kayıt sistemlerine bırakmakta. Sağlık alanında elektronik kayıtların yararları herkes tarafından kabul edilirken yol açtığı kişisel ve toplumsal olumsuzluklar da bir o kadar mutlaka çözülmesi gereken, giderek büyüyen bir sorun yumağı olarak ortada durmaktadır.

Ulusal ve uluslararası sermaye sağlıkta dijital teknolojiyi kullanarak ege- menliğini hızla artırırken ülke yönetimleri ve toplumun tüm kesimlerinde duyarlılık, farkındalık ne yazık ki oldukça az ve yavaş gelişiyor. Kişisel Verileri Koruma Kanunu 2016 yılında yayımlanmasına rağmen sağlık alanında kişisel verilere yönelik diğer düzenlemeler henüz yapılmamıştır. Aksine bu veriler çoğu kez yasalara ve genel kurallara dahi uyulmaksızın başta kamu olmak üzere toplanarak işlenmektedir.

Bilinmelidir ki artık sağlık sermayesi açısından kişisel sağlık verileri temel önemdedir. Başta genetik veriler olmak üzere kişisel sağlık verileri temelinde “sağlık veri sektörü” oluşmuştur. Öyle ki sektörde uluslararası alan da çok ciddi rekabet ve çıkar savaşları yaşanmaktadır.

Kişisel sağlık verileri kamu ya da özel sağlık hizmet sektörü tarafından gerçek sahiplerinden toplum sağlığını iyileştirmek adına alınırken bu veriler esas olarak ulusal ve uluslararası sermayesi tarafından meta ve sermaye olarak kullanılmakta ve kendi kar amaçlı ticari politikalarını oluştur- maktadırlar.

Toplanan verilerin uzun süredir işlenmesine rağmen henüz toplumların özellikle de daha fazla sağlık hizmetine ihtiyacı olan kesimlerin lehine bir gelişme ise yaşanmamaktadır. Aksine yoksul kesimlerin sağlık hizmetine ulaşması her geçen gün daha da zorlaşmaktadır.

Kişisel sağlık verileri hukuki, tıbbi, teknolojik ve etik yönleri ile irdeleneceği ve bugünden geleceğe hakların saptanması ve korunmasının yolları değerlendirileceği Birliğimizin de içinde bulunduğu Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Kişisel Sağlık Verileri IV.Ulusal Kongresi webinar ortamında 24-25 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kongrede kişisel sağlık verilerinin önemi konusunda bireyleri ve tüm toplumu bilgilendirmeyi, farkındalık ve duyarlılık oluşturmayı, çözüme yönelik öneriler geliştirmeyi amaçlanıyor.

Türk Dişhekimleri Birliği

Kongre hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

0.0
Son Düzenleme: -/-
İlgili Haberler: BASIN AÇIKLAMASI BİLİMSEL DİŞHEKİMLİĞİ'NİN 113.YILINDAYIZ! `Mesleğimizin Geleceği Tehlikede` TDB 26. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ & EXPODENTAL DİŞHEKİMLİĞİNİN EN BÜYÜK BİLİM VE TEKNOL KORUYUCU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTMEN DİŞHEKİMİ EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ IV.ULUSAL KONGRESİ KİTABI YAYINLANDI DİŞHEKİMLERİ İŞSİZ VE UCUZ İŞGÜCÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DÖNEMİNDE MUAYENEHANELER VE DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARI ÇALIŞABİLİR TDB 26. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ 2-5 EYLÜL 2021 TARİHLERİNE ERTELENDİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GİRİŞ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GİRİŞ VİDEO SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İZİN, İSTİFA VE EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME YAPILDI

Henüz yorum yok...

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.