Oda Haberleri

EŞ MAZERETİNDE YAPILAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKANİYETE AYKIRIDIR

0 Yorumlar
947
14 Haz 2017

EŞ MAZERETİNDE YAPILAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKANİYETE AYKIRIDIR

 

Sağlık Bakanlığında çalışan ve eşi kamu görevlisi olmayan dişhekimlerinin aile birliğini sağlayabilmek için eş mazeretinden yararlanabilme hakkını bütünüyle kısıtlayan Yönetmelik kuralının yürütmesi Danıştay tarafından ölçüsüz bir kısıtlama olarak değerlendirilerek durdurulmuştu.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada verilen yürütmenin durdurulması kararı Sağlık Bakanlığı’na 05.05.2017 tarihinde tebliğ edilmiş ve en geç 30 gün içinde karar gereğinin yerine getirilmesi gerekmekte iken; bu sürenin son gününde Yönetmelik’te yapılan değişiklikle Danıştay kararının uygulanması fiilen engellenmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 03.06.2017 tarihinde yapılan değişiklikle, eşi kamu görevlisi olmayan dişhekimlerinin eş durumu mazeretinden yararlanabilmesi, istenen şartların ağırlığıyla fiilen imkansız hale getirilmiştir.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, eş mazeretinden yararlanmak isteyen dişhekimin kamu görevlisi olmayan eşinin son dört yıl içindeki sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı 1440 gün (4 yıl) olarak belirlendiği gibi, atama talep edilen yerin de 5. ve 6. hizmet bölgesi veya C ve D hizmet grubu il olması şartı getirilmiştir.

Eş durumu mazeretinden yararlanabilme şartları, Devlet memurları için genel olarak düzenlenmiş ve eşin son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemesi ve halen çalışıyor olması yeterli sayılmış iken Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle, bir kısım sağlık çalışanı için şartları daha ağırlaştıran istisnai düzenleme yapılabilmesi olanağı tanınmıştır.

Bakanlık, bu hükme dayanarak, eşi kamu görevlisi olmayan bir kısım sağlık çalışanı için söz konusu süreyi son dört yıl içinde 720 gün olarak belirlemiş; stratejik personel olarak nitelenen, hekim, dişhekimi ve eczacıların ise bu haktan hiçbir şekilde yararlanamayacaklarını belirtmiştir.

Açılan davalarda, Danıştay 2. Daire tarafından verilen kararlarda, genel olarak Devlet memurları için istenen şartların zaten ağırlaştırılmış olduğu saptaması yapılarak stratejik personel için eş durumu mazeretinden yararlanma hakkının bütünüyle ortadan kaldırılması hukuka aykırı bulunmuştur. İlgili haber için tıklayınız...

Şimdi yapılan değişiklikle, stratejik personelin eş durumu mazeretinden yararlanabilmesi, yerine getirilmesi neredeyse imkansız şartlarla fiilen yasaklanmaktadır. Aile birliğinin sağlanması ile kamu hizmetinin yürütülmesi arasında bir denge kurulması gerektiğinde şüphe bulunmamakla birlikte, yapılan düzenleme ile istenen şartlar hakkın özünü ortadan kaldıran niteliktedir.

Bu bakımdan, hukuka aykırı olan Yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle en kısa zamanda gerekli hukuksal girişimde bulunulacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği

 

0.0
Son Düzenleme: -/-
İlgili Haberler: YÖNETMELİKLE İLGİLİ YENİ BİR DANIŞTAY KARARI BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN COVID-19 İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR YÖNETMELİKLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI YAYINLANDI YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI... ODA AİDAT VE DİSİPLİN BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA AÇIKLAMA YÖNETMELİK'LE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI YAYINLANDI...

Henüz yorum yok...

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.