Oda Haberleri

EK ÖDEMEDEKİ ADALETSİZLİK GİDERİLMELİDİR

0 Yorumlar
550
13 Eki 2020

Covid-19 salgınının ülkemizdeki şiddetini artırdığı Mart ayında yapılan bir yönetmelik değişikliğiyle, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’le belirlenen sınırlamalara bağlı olmaksızın üç ay süreyle Sağlık Bakanlığı çalışanlarına Bakan’ın belirleyeceği şekilde ek ödeme yapılabilmesine olanak sağlanmıştı. Bu kapsamda, Covid-19 pandemisi kapsamında hizmet sunan tabip ve diş tabiplerine döner sermaye ek ödemesi tavanı Mart, Nisan, Mayıs aylarında %100 olarak uygulanmıştır. Covid-19 pandemisi kapsamında hizmet sunmadığı belirtilen tabip ve diş tabiplerine ise %45-70 arasında değişen oranlarda ek ödeme verilmesine karar verilmiştir.

Haziran ayından itibaren, ülkemizde pandeminin ağırlığının azaldığı kabul edilerek normalleşme adımları atılmış ise de önlemlerin azaltılmasıyla salgın kısa zamanda hız kazanmıştır. Salgının hastalığın yarattığı sonuçlarla mücadele, neredeyse sadece sağlık kurumlarına bırakılınca sağlık kurumlarında çalışanların çok ağır çalışma şartları altında görev yapmak zorunda kaldıkları görülmüştür. Bu ağır şartların yanı sıra, döner sermayeden yapılan ek ödemenin azalması nedeniyle aylık gelirlerinde büyük düşüşler yaşanmıştır.

Bunun üzerine, 06.09.2020 tarihinde yayınlanan bir Yönetmelik değişikliğiyle, Mart ayında üç ay için getirilen düzenleme yeniden ve Ağustos, Eylül, Ekim aylarını kapsar şekilde yapılmıştır.

Yönetmelik hükmünün uygulanmasıyla, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin kapsam ve miktarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar 24.09.2020 tarihinde yayınlanmıştır. Buna göre; Covid-19 test veya tedavisinde ya da filyasyonda görevlendirilen dişhekimlerine, fiilen görev yaptıkları süreler için ek ödeme tavan oranı %100 olarak hesaplanarak ödeme yapılacaktır. Söz konusu kişilerin anılan yerlerde fiilen görev yapmadıkları süreler ile belirtilen yerler dışında çalışan dişhekimleri için ek ödeme tavan oranları, uzman diş tabibi için %35, diş tabibi için %36 olarak hesaplanacaktır.

Solunum yoluyla bulaşan bir virüs salgınının tam ortasında, ADSM veya hastanelerde, doğrudan hastanın ağzında işlem yaparak çalışan dişhekimleri için %35-36 oranı uygun görülmüştür. Hasta veya temaslı vakalarla doğrudan temas ederek filyasyonda görevli meslektaşlarımıza ise ancak ve sadece fiilen çalıştıkları günler için %100 oranı belirlenmiştir. Buna karşın, Covid-19 ile herhangi bir bağ kurulmaksızın örneğin, Genel İdare Hizmetleri için %89,Yardımcı Hizmetler-Din Hizmetleri personeli için %100 oranı takdir edilmiştir!

Ağır bir salgın hastalıkla mücadele edilen bu günlerde sağlık hizmetlerinin her kademesinde görev yapanlar, ağır iş yükünü omuzlamak için hayatlarını ortaya koyarak yüksek bir fedakarlıkla hizmet sunmaktadır. Sağlık bir ekip hizmetidir. Bunlar arasında, sanki riskli hizmetler önceleniyor gibi yapılarak yapılan ayrımlar gerçekçi değildir. Sağlık çalışanlarından Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin görevleri ile çalışma yerleri de Bakanlık tarafından yapılan ayrımın yapaylığını göstermektedir. Bu tür yapay ayrımlar, ekip üyeleri arasındaki uyum ve dayanışmayı örselemektedir.

Sağlık ekibinde yer alan dişhekiminden, teknisyenine, temizlik görevlisinden idari hizmet görevlisine kadar hiç kimseyi ayırmadan, içinde yer alan herkes için bu dönemde ek ödeme tavan oranlarının %100 belirlenmesi; uygulamanın da üç ayla sınırlı tutulmadan en azından altı ay daha sürdürülmesine yönelik talebimiz, 13.10.2020 tarih ve 002.1460 sayılı yazımızla Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne  gönderilmiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği

0.0
Son Düzenleme: -/-
EK ÖDEMEDEKİ ADALETSİZLİK GİDERİLMELİDİR

Henüz yorum yok...

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.