Oda Haberleri

DİŞHEKİMLİĞİNDE UNVAN KULLANIMIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMA

0 Yorumlar
749
19 Nis 2018

DİŞHEKİMLİĞİNDE UNVAN KULLANIMIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMA

 

Ülkemizde dişhekimlerinin kullanabilecekleri unvanlar temel olarak 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Yükseköğretim Kanunu ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğünde belirlenmiştir. 

Buna göre, dişhekimi olup da mesleğini ülkemizde yerine getirme hak ve yetkisi olan kişiler dişhekimi unvanını kullanma hakkına da sahiptir. Dişhekimleri, sahip oldukları doktor, yardımcı doçent, doçent ve profesör gibi akademik unvanları da yükseköğretim kurumlarında kullanabilirler. Söz konusu unvanların korunması ve yükseköğretim kurumları dışında da kullanılabilmesi ile ilgili olarak özel yasal düzenleme bulunmaktadır: “Başka bir işe geçmek, emekli olmak veya çekilmek ya da işten çekilmiş sayılmak yoluyla öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar her unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamazlar.” 

Diğer yandan, yukarıda belirtilen unvanların yurt dışındaki eğitim kurumlarından alınması halinde, bunların tanınması ve denkliğine karar verilmesi halinde ülkemizde kullanılabilmesi mümkündür. Bir başka anlatımla, yurtdışından alınan dişhekimliği diploması veya doktora yahut doçentlik belgesi ve benzerlerinin ülkemizde geçerli kabul edilebilmesi için, yasayla bu konuda görevlendirilmiş olan, Yükseköğretim Kurulu tarafından denklik belgesi düzenlenmesi şarttır.

Yurtdışından alınan ve ülkemizde karşılığı bulunan eğitimler sonucunda elde edilen bu unvanların kullanılması denkliğine karar verilmesi halinde mümkün olduğu gibi ülkemizde herhangi bir karşılığı olmayan eğitimler sonucunda ya da tanınmayan kurumlardan alınan belgelerin dişhekimlerine herhangi bir unvan kullanma hakkı tanımadığı da açıktır.

Bu bağlamda, ülkemiz kurumları tarafından resmi olarak denklik belgesi verilerek kabul edilmeyen, MSc, MMSc, MSD, MScDS, DD ve benzeri, herhangi bir unvan dişhekimleri tarafından kullanılamaz.Aksi takdirde, “Usul ve nizamına tevfikan iktisap edilmedikçe hiç bir diş tabibi veya dişçi talim ve tedrise delalet eden veya her hangi surette olursa olsun hakikate tevafuk etmiyen bir sıfat ve unvanı ilan edemez.” şeklindeki yasal kuralın ihlali sebebiyle para cezası verileceği gibi Disiplin Yönetmeliği uyarınca da ilgili Oda tarafından açılacak soruşturma sonunda disiplin cezası verilebilecektir.

Meslektaşlarımızın her türlü eğitimi alma gayretini önemsiyor ve destekliyoruz. Ancak, kaynağını oluşturan eğitimin nitelik ve içeriğinin kimi zaman bilinmediği, eğiticilerin ve hatta eğitime katılımın da çoğunlukla denetlenemediği; yurtdışından alınan bu tür unvanların meslektaşlarımız tarafından kullanılmasının yasak olduğunu hatırlatırız.

Türk Dişhekimleri Birliği

0.0
Son Düzenleme: -/-
İlgili Haberler: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İZİN, İSTİFA VE EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME YAPILDI YÖNETMELİKLE İLGİLİ YENİ BİR DANIŞTAY KARARI BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN COVID-19 İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE DİŞHEKİMLİĞİNDE; `ACİL DURUM VE ACİL SERVİS İHTİYACI İÇİN DURUM YÖNETİMİ 1 NİSAN`DA DİŞHEKİMLİĞİNDE ACİL UYGULAMALAR GÜNCELLENDİ DİŞHEKİMLİĞİNDE MASKE, KORUYUCU GÖZLÜK VE YÜZ SİPERLİĞİ KULLANIMI DİŞHEKİMLİĞİNDE UZMANLIKLA DİŞHEKİMLERİNİN YETKİLERİ KISITLANDI MI? YÖNETMELİKLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI YAYINLANDI DANIŞTAY; SAHİP OLUNMAYAN UNVAN KULLANILMAMALI DİŞHEKİMLİĞİNDE BOTOKS ve BENZER UYGULAMALAR YAPILMASINA İLİŞKİN TDB ETİK KURULU RAPORU
DİŞHEKİMLİĞİNDE UNVAN KULLANIMIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMA

Henüz yorum yok...

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.