Oda Haberleri

Haber Kategorisi / 2022

Türk Dişhekimleri Birliği`nin organizasyonu ve 29 Dişhekimleri Odasının talebi üzerine bu Odalarımıza üye meslektaşlarımız, 'Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortası' kapsamına alınmıştır. Ayrıca 'Tetik Parmak' ve 'Carpal Tunel Sendromu- Tenisci Dirseği' tanısı konulan meslektaşlarımız, cerrahi müdahale dışında 'istirahat ve fizik tedavi' yoluyla tedavi edilebileceklerinin raporla belgelenmesi halinde de yılda 200 günü geçmemek üzere geçici iş göremezlik ödeneğini alabileceklerdir. WILLIS TOWERS WATSON Brokerliğinde TDB ve DUBAI SİGORTA arasında imzalanan protokole göre sigortalılık süresi 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp, 18 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir. Ferdi Kaza sigortasında herhangi bir yaş limiti bulunmamaktadır. Meslektaşlarımız ihtiyaç halinde sigorta poliçesinin kapsamı hakkında bağlı bulundukları Odalarından bilgi alabilirler. Başvuru Koşulları ve Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortası detayları için tıklayınız… Türk Dişhekimleri Birliği Okumaya Devam Et