Oda Haberleri

Haber Kategorisi / 2019

2019 Yılı Oda Haberleri

​Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından kişisel verilerin işlenmesinde verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eden veri sorumlularının kayıt olmaları gereken sicil oluşturulmuştur. Okumaya Devam Et
0 Yorumlar
Sağlık Bakanlığı tarafından bütün sağlık kurum ve kuruluşlarındaki hasta bilgilerini merkezi bir sistem içinde toplamak amacıyla e-Nabız sistemi oluşturulmasına ilişkin 2015/5 sayılı Genelge'nin iptalinden[1] sonra sağlık bilgi sistemi firmalarına yönelik kuralların belirlendiği 2015/17 sayılı Genelge de iptal edildi.[2] Okumaya Devam Et