Oda Haberleri

98 Haber Bulundu

admin
ETKİNLİK
0 Yorumlar
​"8 Şubat Saat:10.00'da Hilton Garden Inn Bayraklı Otelde Lego Dental İşbirliğiyle (ücretsiz) Dr.Alper Temiz "LİMİTLERİ BELİRLEMEK:KONVANSİYONEL Mİ?" Dr.Tolga Bıçakçı "KISA İMPLANTLAR BİLİNEN KLASİK KONSEPTLERE…
E-ARŞİV FATURA UYGULAMASI BAŞLADI
0 Yorumlar
E-ARŞİV FATURA UYGULAMASI BAŞLADI
2020 ÜYE AİDATLARI
0 Yorumlar
2020 YILI ÜYE AİDATLARI...
VERBİS'E KAYIT SÜRESİ UZATILDI
0 Yorumlar
​Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından kişisel verilerin işlenmesinde verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eden…
TDB 2020 YILI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ
0 Yorumlar
TDB 2020 YILI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ
DİŞHEKİMLERİNDE E-SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASI
0 Yorumlar
DİŞHEKİMLERİNDE E-SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASI
DİŞHEKİMLİĞİNDE UZMANLIKLA DİŞHEKİMLERİNİN YETKİLERİ KISITLANDI MI?
0 Yorumlar
​1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a 2010 yılında eklenen bir maddeyle, dişhekimliğinin sekiz dalında uzmanlık tanımlanmıştır. Geçtiğimiz yıl buna eklenen bir dal ile birlikte, dişhekimliğinin…
TDB KARGO SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ...
0 Yorumlar
​Türk Dişhekimleri Birliği ve MNG Kargo arasında bulunan kargo taşıma sözleşmesi 17.10.2019 tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olarak yenilenmiştir.
​ E-NABIZ
0 Yorumlar
Sağlık Bakanlığı tarafından bütün sağlık kurum ve kuruluşlarındaki hasta bilgilerini merkezi bir sistem içinde toplamak amacıyla e-Nabız sistemi oluşturulmasına ilişkin 2015/5 sayılı Genelge'nin iptalinden[1] sonra sağlık bilgi…
İzmir DişhekimleriOdası Kongresi
0 Yorumlar
İzmir Dişhekimleri Odası ev sahipliğinde 26. Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi.
2019-2020 Dönemi Ferdi Kaza ve İşgöremezlik Sigortası
0 Yorumlar
2019-2020 Dönemi Ferdi Kaza ve İşgöremezlik Sigortası
2019 YILI TİP SÖZLEŞME ONAY ÜCRETİ BELİRLENDİ
0 Yorumlar
2019 YILI TİP SÖZLEŞME ONAY ÜCRETİ BELİRLENDİ
2019 YILI SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN UZMAN DİŞHEKİMLERİNİN ÜCRETLERİ BELİRLENDİ
0 Yorumlar
2019 YILI SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN UZMAN DİŞHEKİMLERİNİN ÜCRETLERİ BELİRLENDİ
2019 YILI SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN DİŞHEKİMLERİNİN ÜCRETLERİ BELİRLENDİ
0 Yorumlar
2019 YILI SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN DİŞHEKİMLERİNİN ÜCRETLERİ BELİRLENDİ
TDB 2019 YILI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ
0 Yorumlar
TDB 2019 YILI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ
2019 YILI ÜYE AİDATLARI BELİRLENDİ
0 Yorumlar
2019 YILI ÜYE AİDATLARI BELİRLENDİ
TDB 2019 YILI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ
0 Yorumlar
TDB 2019 YILI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ
İKİNCİL ÇALIŞMA İL DIŞINDA YAPILAMAZ
0 Yorumlar
İKİNCİL ÇALIŞMA İL DIŞINDA YAPILAMAZ
KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜTMESİ BİR KEZ DAHA DURDURULDU
0 Yorumlar
KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜTMESİ BİR KEZ DAHA DURDURULDU
GERİ DÖN 2019 YILI SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN DİŞHEKİMLERİNİN ÜCRETLERİ BELİRLENDİ
0 Yorumlar
GERİ DÖN 2019 YILI SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN DİŞHEKİMLERİNİN ÜCRETLERİ BELİRLENDİ
HAKSIZ REKABET YARATMAYA YÖNELİK FAALİYETE CEZA
0 Yorumlar
HAKSIZ REKABET YARATMAYA YÖNELİK FAALİYETE CEZA
BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASI HAKKINDA MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU
0 Yorumlar
BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASI HAKKINDA MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU
'BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI'NIN İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
0 Yorumlar
'BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI'NIN İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TDB YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİK
0 Yorumlar
TDB YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİK ​7151 sayılı Sağlık Torba Yasası, 05.12.2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.
22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ...
0 Yorumlar
Türk Dişhekimliğinin Bilimselliğe yönelişinin 110. Yılında Manisa Dişhekimleri Odası "Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" kutlamalarına 22 Kasım 2018 Perşembe günü 9.30'da Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik Anıtı'na…
DİŞHEKİMLERİ ATA`NIN HUZURUNDA…
0 Yorumlar
​22 Kasım Dişhekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası nedeniyle TDB Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri, 21 Kasım 2018 Çarşamba günü Anıtkabir ziyaretinde bulundu.
TÜRKİYE`DE BİLİMSEL DİŞHEKİMLİĞİ; 110.YILINDA
0 Yorumlar
İlk Dişhekimliği okulu olan İstanbul Dişhekimliği Okulu 1908 yılında, Maarif Nazırı Emrullah Efendi (1858-1914) döneminde, Tıp Fakültesi ilk dekanı Cemil Topuzlu (1869-1958) tarafından kurulmuş ve yürütülmesi Dr. Halit Şazi` ye (1869-1921)…
`SAĞLIK TORBASI` TÜM İTİRAZLARA RAĞMEN YASALAŞTI
0 Yorumlar
​Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün akşam (15.11.2018) kabul edilerek yasalaştı.
HAKSIZ MESLEKİ KISITLAMALAR KABUL EDİLEMEZ
0 Yorumlar
Meclise sunulan bir torba yasa teklifiyle, bildiğimiz hukuk kavramlarıyla açıklanması mümkün olmayan ve temel insan hakları değerlerine bütünüyle aykırı bir metnin yasalaştırılması önerilmektedir.
10 KASIM…
0 Yorumlar
​Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır...' Mustafa Kemal Atatürk
TDB 17. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
0 Yorumlar
Türk Dişhekimleri Birliği 17.Olağan Genel Kurulu, 2-3-4 Kasım 2018 tarihlerinde The Green Park Otel, Ankara'da gerçekleştirildi.
YÖNETMELİKLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI YAYINLANDI
0 Yorumlar
3 Şubat 2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikle ilgili davada pek çok hükmün iptaline karar verildi.
TORBA YASA YAYIMLANDI
0 Yorumlar
​Bedelli askerlikle ilgili düzenlemelerin yanı sıra şans oyunları, Kanal İstanbul'un yapılma yöntemi, sağlık çalışanlarının bir kısım özlük hakları ile sağlık turizmine ilişkin yeri bir şirket kurulmasına ilişkin kuralları…
TORBA YASA NE GETİRDİ?
0 Yorumlar
​Bedelli askerlikten, Kanal İstanbul'un yap işlet devret modeliyle yaptırılmasına, hekimlerin özlük haklarından sağlık turizmi düzenlemelerine kadar bir dizi yasayı içinde barındıran Torba Yasa 25.7.2018 tarihinde Meclis Genel Kurulunda…
FERDİ KAZA SİGORTASI YENİLENDİ...
0 Yorumlar
​Türk Dişhekimleri Birliği`nin organizasyonu ve Dişhekimleri Odalarımızın talebi üzerine bu odalarımıza üye meslektaşlarımız, 'Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortası' kapsamına alınmıştır. Bu…
24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi
0 Yorumlar
24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi
'BİZE EMANET' KAMPANYASI
0 Yorumlar
'BİZE EMANET' KAMPANYASI `Tüm Dişhekimlerimiz İle Yanınızdayız!`
TDB 24.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi
0 Yorumlar
TDB 24.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi
MUAYENEHANELERDE OTOKLAV BULUNDURMA ZORUNLULUĞU İÇİN SON GÜN 23.12.2018
0 Yorumlar
MUAYENEHANELERDE OTOKLAV BULUNDURMA ZORUNLULUĞU İÇİN SON GÜN 23.12.2018
İŞ BANKASI'NDAN TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ÜYESİ DİŞHEKİMLERİNE ÖZEL BİR KART: TDB PLATİNUM KART!
0 Yorumlar
İŞ BANKASI'NDAN TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ÜYESİ DİŞHEKİMLERİNE ÖZEL BİR KART: TDB PLATİNUM KART!
E-REÇETE UYGULAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA
0 Yorumlar
E-REÇETE UYGULAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA
YENİ İŞ YERİ AÇANLARA 1 YIL SÜRE İLE PRİM DESTEĞİ
0 Yorumlar
YENİ İŞ YERİ AÇANLARA 1 YIL SÜRE İLE PRİM DESTEĞİ
TDB ÖYKÜ YARIŞMASI `Son Başvuru 24 Ağustos 2018`
0 Yorumlar
TDB ÖYKÜ YARIŞMASI `Son Başvuru 24 Ağustos 2018`
TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI KAPSAMI NELERDİR?
0 Yorumlar
TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI KAPSAMI NELERDİR?
DİŞHEKİMİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİNDE YENİ TEHLİKE
0 Yorumlar
DİŞHEKİMİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİNDE YENİ TEHLİKE
İSRAİL VE ABD`Yİ KINIYORUZ!
0 Yorumlar
İSRAİL VE ABD`Yİ KINIYORUZ!
DİŞHEKİMİ VE DİŞ TEKNİSYENİNE HAPİS CEZASI
0 Yorumlar
DİŞHEKİMİ VE DİŞ TEKNİSYENİNE HAPİS CEZASI
YARGITAY KARARI: DİŞHEKİMİ ORTODONTİ TEDAVİSİNİ YAPMAYA DA YETKİLİDİR
0 Yorumlar
YARGITAY KARARI: DİŞHEKİMİ ORTODONTİ TEDAVİSİNİ YAPMAYA DA YETKİLİDİR
İNTERNETTE YAYINLANAN REKLAMA 60.000 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ
0 Yorumlar
İNTERNETTE YAYINLANAN REKLAMA 60.000 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ
PERFORMANS YÖNERGESİNİN İPTALİ ONAYLANDI
0 Yorumlar
PERFORMANS YÖNERGESİNİN İPTALİ ONAYLANDI
17.Olağan Genel Kurul İlanı
0 Yorumlar
Manisa Diş Hekimleri Odası Başkanlığı 17. Olağan Genel Kurulu ve zorunlu organ seçimleri.
DİŞHEKİMLİĞİNDE UNVAN KULLANIMIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMA
0 Yorumlar
DİŞHEKİMLİĞİNDE UNVAN KULLANIMIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMA
DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN TDB İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
0 Yorumlar
DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN TDB İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
İKİ MAHKEME, İKİ KARAR
0 Yorumlar
İKİ MAHKEME, İKİ KARAR
DANIŞTAY; SAHİP OLUNMAYAN UNVAN KULLANILMAMALI
0 Yorumlar
DANIŞTAY; SAHİP OLUNMAYAN UNVAN KULLANILMAMALI
MANİSA DİŞHEKİMLERİ ODASI 17. OLAĞAN GENEL KURUL ve SEÇİMLERİ
0 Yorumlar
​Türk Dişhekimleri Birliği'nin 3224 Sayılı Yasasının 8. Maddesi gereği Manisa Dişhekimleri Odası 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı; 28 Nisan 2018 Cumartesi günü 13.00 'de, Organ seçimleri ise 29 Nisan 2018 Pazar günü 09.00…
DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İLE TDB ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
0 Yorumlar
DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İLE TDB ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
24.TDB KONGRE İNDİRİMLİ KAYIT
0 Yorumlar
24.TDB KONGRE İNDİRİMLİ KAYIT
HASTA KAYITLARI İLE HEKİMİN BAŞARI GARANTİSİ VERMEMESİ İLKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ETİK BOYUTUNA İ
0 Yorumlar
HASTA KAYITLARI İLE HEKİMİN BAŞARI GARANTİSİ VERMEMESİ İLKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ETİK BOYUTUNA İLİŞKİN TDB ETİK KURULU RAPORU
DİŞHEKİMLİĞİNDE BOTOKS ve BENZER UYGULAMALAR YAPILMASINA İLİŞKİN TDB ETİK KURULU RAPORU
0 Yorumlar
DİŞHEKİMLİĞİNDE BOTOKS ve BENZER UYGULAMALAR YAPILMASINA İLİŞKİN TDB ETİK KURULU RAPORU
DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN TDB İLE YARGITAY BAŞKANLIĞI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
0 Yorumlar
DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN TDB İLE YARGITAY BAŞKANLIĞI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
​ `BILLBOARD VE GİYDİRME` REKLAMA CEZA
0 Yorumlar
​ `BILLBOARD VE GİYDİRME` REKLAMA CEZA
Dişhekimlerinin Durumlarında Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirilmesi
0 Yorumlar
Dişhekimlerinin Durumlarında Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirilmesi
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6.Ulusal Kongresi
0 Yorumlar
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6.Ulusal Kongresi
Özel Sağlık Kuruluşlarının Turistlere Uygulayacağı Ücret Tarifesine İlişkin Sağlık Bakanlığı Yazısı
0 Yorumlar
Özel Sağlık Kuruluşlarının Turistlere Uygulayacağı Ücret Tarifesine İlişkin Sağlık Bakanlığı Yazısı
SAHTE DİŞHEKİMLERİNE HAPİS CEZASI
0 Yorumlar
​Antalya'da uygunsuz koşullarda halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde sahte dişhekimliği yaptığı tespit edilen ikisi Suriye vatandaşı, sanıklar K.G, A.K ve M.G'nın 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına…
TDB ÖYKÜ YARIŞMASI 'Son Başvuru 3 Ağustos 2017'
0 Yorumlar
TDB ÖYKÜ YARIŞMASI 'Son Başvuru 3 Ağustos 2017'
EŞ MAZERETİNDE YAPILAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKANİYETE AYKIRIDIR
0 Yorumlar
EŞ MAZERETİNDE YAPILAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKANİYETE AYKIRIDIR Sağlık Bakanlığında çalışan ve eşi kamu görevlisi olmayan dişhekimlerinin aile birliğini sağlayabilmek için eş mazeretinden yararlanabilme hakkını bütünüyle…
SİGORTACININ AVUKATINA VEKALET VERME ZORUNLULUĞU DURDURULDU!
0 Yorumlar
SİGORTACININ AVUKATINA VEKALET VERME ZORUNLULUĞU DURDURULDU! Hekim ve dişhekimlerinin zorunlu olarak yaptırdığı mesleki sorumluluk sigortası uygulamasında sigortacının belirlediği avukata vekalet verme zorunluluğunun yürütmesi durduruldu.
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN SGK TARAFINDAN PAYLAŞILMASI DURDURULDU.
0 Yorumlar
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN SGK TARAFINDAN PAYLAŞILMASI DURDURULDU. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2015 yılında yürürlüğe sokulmuş olan Sosyal Güvenlik Kurumu Verilerinin Kullanımına, Paylaşılmasına ve Korunmasına İlişkin…
TDB 23.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ 2.DUYURUSU YAYINLANDI
0 Yorumlar
TDB 23.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ 2.DUYURUSU YAYINLANDI 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde (ICC) gerçekleştirilecek olan TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi ile ilgili tüm bilgilerin yer aldığı…
ÖRNEK TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANI
0 Yorumlar
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
2017 YILI ÜYE AİDATLARI
0 Yorumlar
2017 ÜYE AİDATLARI
2017 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ
0 Yorumlar
2017 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ.
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI...
0 Yorumlar
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Aralık 2016 ve 29927 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
MNG KARGO TAŞIMA SÖZLEŞMESİ
0 Yorumlar
MNG KARGO TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 2016-2017 Dönemi MNG Kargo Taşıma Sözleşmesi kapsamına meslektaşlarımız da dahil edildi.
ODA AİDAT VE DİSİPLİN BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA AÇIKLAMA
0 Yorumlar
ODA AİDAT VE DİSİPLİN BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA AÇIKLAMA
İş Güneliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimliği Hizmeti
0 Yorumlar
OSGB'lerden kendi imkanları ile hizmet alacak meslektaşlarımızın da bahse konu "Hizmet Sözleşmesini ve Teknik Şartname" yi esas alarak mevzuata uygun hizmeti almaları mümkündür.
22 KASIM 2016 DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ ÇELENK SUNUMU VE KAHVALTI
0 Yorumlar
2016 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI KUTLAMALARI...
FERDİ KAZA VE İŞGÖREMEZLİK SİGORTASI
0 Yorumlar
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ; 2016-2017 FERDİ KAZA POLİÇEMİZ YENİLENMİŞTİR.
16.OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİMLERİN İLANI
0 Yorumlar
16.OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİMLERİN İLANI
E-NABIZ PROJESİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU
0 Yorumlar
Sağlık Bakanlığı'nın, 05.02.2015 günlü "e-Nabız Projesi" konulu Genelgesi'nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği'nin birlikte açtığı davada, Genelge'nin…
BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI HAKKINDA PROTOKOL
0 Yorumlar
BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI HAKKINDA PROTOKOL
TDB 22.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAMI YAYINLANDI
0 Yorumlar
19-21 Mayıs 2016 tarihlerinde Fuarİzmir'de gerçekleştirilecek olan TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, bilimsel programı yayınlandı.
`KORUYUCU AĞIZ - DİŞ SAĞLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI TEŞVİK YARIŞMASI`
0 Yorumlar
​19-21 Mayıs 2016 tarihleri arasında Fuar İzmir - Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Türk Dişhekimleri Birliği 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresinde "Koruyucu Ağız - Diş Sağlığı Bilimsel Araştırmaları…
TIBBİ ATIK BEYAN SİSTEMİ AÇILMIŞTIR
0 Yorumlar
2872 sayılı Çevre Kanunu dayanak olmak üzere 22.07.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeği" gereğince meslektaşlarımızın TABS üzerinden tıbbi atık beyanında…
TDB 2016 Yılı Ağız Diş Sağlığı Muayene Ve Tedavi Ücret Tarifesi
0 Yorumlar
Değerli Meslektaşımız, Meslektaşlarımızın 2016 yılında uygulayacakları Ağız ve Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu'nun 17.12.2015 tarihli toplantısında belirlenmiş…
Koruyucu Diş Eğitmen Programı
0 Yorumlar
Ağız diş sağlığının korunması ve ağız diş hastalıklarının sıklığının azaltılması için topluma yönelik olarak yapılacak eğitim çalışmalarında görev alacak dişhekimlerinin eğitimleri için Türk Dişhekimleri Birliği Koruyucu…
İzmir Dişhekimleri Odası 22.Uluslararası Bilimsel Kongresi
0 Yorumlar
Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongremiz yaklaşıyor...