Haber Yönetimi

37 Haber Bulundu

admin
​ `BILLBOARD VE GİYDİRME` REKLAMA CEZA
0 Yorumlar
​ `BILLBOARD VE GİYDİRME` REKLAMA CEZA
Dişhekimlerinin Durumlarında Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirilmesi
0 Yorumlar
Dişhekimlerinin Durumlarında Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirilmesi
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6.Ulusal Kongresi
0 Yorumlar
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6.Ulusal Kongresi
Özel Sağlık Kuruluşlarının Turistlere Uygulayacağı Ücret Tarifesine İlişkin Sağlık Bakanlığı Yazısı
0 Yorumlar
Özel Sağlık Kuruluşlarının Turistlere Uygulayacağı Ücret Tarifesine İlişkin Sağlık Bakanlığı Yazısı
SAHTE DİŞHEKİMLERİNE HAPİS CEZASI
0 Yorumlar
​Antalya'da uygunsuz koşullarda halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde sahte dişhekimliği yaptığı tespit edilen ikisi Suriye vatandaşı, sanıklar K.G, A.K ve M.G'nın 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına…
TDB ÖYKÜ YARIŞMASI 'Son Başvuru 3 Ağustos 2017'
0 Yorumlar
TDB ÖYKÜ YARIŞMASI 'Son Başvuru 3 Ağustos 2017'
EŞ MAZERETİNDE YAPILAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKANİYETE AYKIRIDIR
0 Yorumlar
EŞ MAZERETİNDE YAPILAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKANİYETE AYKIRIDIR Sağlık Bakanlığında çalışan ve eşi kamu görevlisi olmayan dişhekimlerinin aile birliğini sağlayabilmek için eş mazeretinden yararlanabilme hakkını bütünüyle…
SİGORTACININ AVUKATINA VEKALET VERME ZORUNLULUĞU DURDURULDU!
0 Yorumlar
SİGORTACININ AVUKATINA VEKALET VERME ZORUNLULUĞU DURDURULDU! Hekim ve dişhekimlerinin zorunlu olarak yaptırdığı mesleki sorumluluk sigortası uygulamasında sigortacının belirlediği avukata vekalet verme zorunluluğunun yürütmesi durduruldu.
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN SGK TARAFINDAN PAYLAŞILMASI DURDURULDU.
0 Yorumlar
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN SGK TARAFINDAN PAYLAŞILMASI DURDURULDU. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2015 yılında yürürlüğe sokulmuş olan Sosyal Güvenlik Kurumu Verilerinin Kullanımına, Paylaşılmasına ve Korunmasına İlişkin…
TDB 23.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ 2.DUYURUSU YAYINLANDI
0 Yorumlar
TDB 23.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ 2.DUYURUSU YAYINLANDI 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde (ICC) gerçekleştirilecek olan TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi ile ilgili tüm bilgilerin yer aldığı…
ÖRNEK TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANI
0 Yorumlar
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
2017 YILI ÜYE AİDATLARI
0 Yorumlar
2017 ÜYE AİDATLARI
2017 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ
0 Yorumlar
2017 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ.
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI...
0 Yorumlar
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Aralık 2016 ve 29927 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
MNG KARGO TAŞIMA SÖZLEŞMESİ
0 Yorumlar
MNG KARGO TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 2016-2017 Dönemi MNG Kargo Taşıma Sözleşmesi kapsamına meslektaşlarımız da dahil edildi.
ODA AİDAT VE DİSİPLİN BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA AÇIKLAMA
0 Yorumlar
ODA AİDAT VE DİSİPLİN BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA AÇIKLAMA
İş Güneliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimliği Hizmeti
0 Yorumlar
OSGB'lerden kendi imkanları ile hizmet alacak meslektaşlarımızın da bahse konu "Hizmet Sözleşmesini ve Teknik Şartname" yi esas alarak mevzuata uygun hizmeti almaları mümkündür.
22 KASIM 2016 DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ ÇELENK SUNUMU VE KAHVALTI
0 Yorumlar
2016 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI KUTLAMALARI...
FERDİ KAZA VE İŞGÖREMEZLİK SİGORTASI
0 Yorumlar
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ; 2016-2017 FERDİ KAZA POLİÇEMİZ YENİLENMİŞTİR.
16.OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİMLERİN İLANI
0 Yorumlar
16.OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİMLERİN İLANI
E-NABIZ PROJESİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU
0 Yorumlar
Sağlık Bakanlığı'nın, 05.02.2015 günlü "e-Nabız Projesi" konulu Genelgesi'nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği'nin birlikte açtığı davada, Genelge'nin…
BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI HAKKINDA PROTOKOL
0 Yorumlar
BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI HAKKINDA PROTOKOL
TDB 22.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAMI YAYINLANDI
0 Yorumlar
19-21 Mayıs 2016 tarihlerinde Fuarİzmir'de gerçekleştirilecek olan TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, bilimsel programı yayınlandı.
`KORUYUCU AĞIZ - DİŞ SAĞLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI TEŞVİK YARIŞMASI`
0 Yorumlar
​19-21 Mayıs 2016 tarihleri arasında Fuar İzmir - Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Türk Dişhekimleri Birliği 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresinde "Koruyucu Ağız - Diş Sağlığı Bilimsel Araştırmaları…
TIBBİ ATIK BEYAN SİSTEMİ AÇILMIŞTIR
0 Yorumlar
2872 sayılı Çevre Kanunu dayanak olmak üzere 22.07.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeği" gereğince meslektaşlarımızın TABS üzerinden tıbbi atık beyanında…
TDB 2016 Yılı Ağız Diş Sağlığı Muayene Ve Tedavi Ücret Tarifesi
0 Yorumlar
Değerli Meslektaşımız, Meslektaşlarımızın 2016 yılında uygulayacakları Ağız ve Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu'nun 17.12.2015 tarihli toplantısında belirlenmiş…
Koruyucu Diş Eğitmen Programı
0 Yorumlar
Ağız diş sağlığının korunması ve ağız diş hastalıklarının sıklığının azaltılması için topluma yönelik olarak yapılacak eğitim çalışmalarında görev alacak dişhekimlerinin eğitimleri için Türk Dişhekimleri Birliği Koruyucu…
İzmir Dişhekimleri Odası 22.Uluslararası Bilimsel Kongresi
0 Yorumlar
Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongremiz yaklaşıyor...